dimecres, 4 de març de 2015

Les dues travetes del 23- F

34 anys. Molt temps.

Els qui teníem ja 17 o 18, ara tenim més de 50 anys.

Sense entrar a discutir si el 23-F va ser o no va ser, era o no era, o deixava de ser. Les dues travetes de Tejero a Manuel Gutiérrez Mellado, van anar per a tots els espanyols.

Avui tots recorden al pistoler Tejero, amb el “quietos todo el mundo”. Als cagats senyors diputats, amb minúscula.

Vull ressaltar avui que Manuel Gutiérrez Mellado va donar la cara. Va plantar cara.

Espere i desige que els polítics actuals regeneren els ideals que eixes travetes inutils van soportar.

Seria un descans per als espanyols que tots els partits i aquells que deshonren eixe valor, en les pròximes eleccions patiren una traveta.

Segur que caurien, doncs el seu patriotisme és de palla.

Avui vull reivindicar a Manuel Gutiérrez Mellado.

 ------------------------

Las dos zancadillas del 23-F34 años. Mucho tiempo. 

Quienes teníamos ya 17 o 18, ahora tenemos más de 50 años.

Sin entrar a discutir si el 23-F fue o no fue, era o no era, o dejaba de ser. Las dos zancadillas de Tejero a Manuel Gutiérrez Mellado, fueron dos zancadillas a todos los españoles.

Hoy todos recuerdan al pistolero Tejero, con el “quietos todo el mundo”. A los cagados señores diputados, con minúscula.

Quiero resaltar hoy que Manuel Gutiérrez Mellado dio la cara. Plantó cara. 

Espero y deseo que los políticos actuales regeneren los ideales que esas zancadillas inuties sostuvieron.

Sería un descanso para los españoles que, todos los partidos y aquellos que deshonran ese valor en las próximas elecciones padecieran una zancadilla. Seguro que caerían, pues su patriotismo es de paja.

Hoy quiero reivindicar a Manuel Gutiérrez Mellado.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...