dilluns, 12 d’octubre de 2015

Cumplir la sentencia.

 Diguem que: el meu amic, familiar, veí ....

"La va acatar però no es va compartir".

Eixa frase, aqui escrita en passat, oïda tantes vegades (en present) als polítics, avui la repetisc acii, una vegada complida, perquè en el seu cas, així va ser. Una sentència dictada en menys de 12 hores i carregant tot sobre una part, no podia ser.

En el que no va  compartir, ho va recórrer, i va tornar a "acatar però no compartir" la sentència. I avui ha complit plenament la seua part i ha pagat l'acatada sentencia judicial dictada en nom del Rei per la jutge de 1a Instància i la sentencia dictada en segona instància per l'Audiència Provincial.

No deu res. Ha complit la seua part. La part recurrent "compartira o no, i acatara o no", ha sigut rescabalada en les seues pretensions.

Ara pertoca a eixa part rescabalada, complir la part de la sentència que en 2a instancia li enmenda a la jutge l'Audiència Provincial.

I asi de clar és i deuria de ser.Però no. Despres de burlar, amb una caracteritzacio irreal, còmo de teatre, falsejant l'aspecte fisic. D'enganyar i falsejar proves. De fals testimoniatge i perjuri. Despres de tres anys, despres de ser rescabalada com a part recurrent, encara amb tot açò, no ha sigut bastant.

No. No és suficient. El despit no ha sigut rescabalat i encara, encara no se li ha vist mossegar la pols. El desgraciat segueix viu, amb bon aspecte i sembla feliç.

La malaltia no ha causat estralls visibles. La façana exterior és d'alta gamma.

Per altre costat, ell es va fer el proposit de mantenir el tipus fins al final, no deixar-se guanyar,  a no donar pena ni provocar compasiò. 


Al fet que ningú veja les seues febleses i sofriments.

A no llepar-se les ferides en un racó.


--------------------------------------------------------

CUMPLIR LA SENTENCIA.Digamos que: mi amigo, familiar, vecino ....

"La acató pero no se compartió".

Esa frase, aqui escrita en pasado, oïda tantas veces (en presente) a los politicos, hoy la repito aqui, una vez cumplida, porque en su caso, así fue. Una sentencia dictada en menos de 12 horas  y cargando todo sobre una parte, no podia ser.

En lo que no compartio, lo recurrio, y volvio a "acatar pero no compartir" la nueva sentencia. Hoy ha cumplido plenamente su parte, he pagado el acatado fallo judicial dictado en nombre del Rey por la juez de 1a Instancia y el fallo dictado en segunda instancia por la Audiencia Provincial.

No debo nada. Cumpli mi parte. La parte recurrente "compartiera o no, y acatara o no", ha sido resarcida en sus pretensiones.

Ahora cabe, a esa parte resarcida, cumplir la parte de la sentencia que en 2a instancia le enmendo a la juez la Audiencia Provincial. 

Y asi de claro es y debia de ser.

Pero no. Despues de burlar, con una caracteritzacions irreal, còmo de teatro, falseando el aspecto fisico. De engañar y falsear pruebas. De falso testimonio y perjurio. Despues de tres años, despues de ser resarcida como parte recurrente, aun con todo eso, no ha sido bastante.

No. No es suficiente. El despecho no ha sido resarcido  y aun, aun no se le ha visto morder el polvo al criminal. El desgraciado sigue vivo, con buen aspecto y parece feliz. 

La enfermedad no ha causado estragos visibles. La fachada exterior es de alta gama.

Por otro lado, el Se cojuró mantener el tipo hasta el final, no dejarse vèncer, a no dar pena ni provocar compasiòn. 

A que nadie vea sus debilidades y sufrimientos.

A no lamerse las heridas en un rincon.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...