diumenge, 9 d’abril de 2017

La meua ràbia


Cada any, un grup de persones amb un comú interès, ens reunim, revivim la història, recordem fets i situacions. Observem els progressos, com si d'una passada de revista militar es tractés.

Aquest any, dos temes van ser els que van acaparar el temps d'esta reunió: les excepcionals pluges de febrer i la situació en què es troba el Servei, davant la manca de personal.

Les jubilacions, les baixes per malaltia, les places vacants no cobertes i les cobertes però traslladades a altres menesters, tenen al Servei Municipal d'Aigües Potables de Benissa, en un estat d'acumulació d'expedients, retard en la reparació d'avaries, i manteniment precari d'instal·lacions .

Durant 36 anys de la meua vida, vaig viure el dia a dia del servei. En els 12 últims anys em vaig deixar mig cervell,  juntament amb la resta del personal, arribant a ser un servici pioner, i tot i ser municipal, vam aconseguir tenir una xarxa eficient, unes instal·lacions modernes, que cap de les concessions dels municipis veïns tenia:

-Telemando de les instal·lacions.
- Tele-lectura de comptadors sectorialitzats.
- Tele-lectura de comptadors domiciliaris.
- Pàgina web interactiva, amb accés a facturació i lectura de comptadors.
- Renovació de xarxes en el casc urbà i la zona Fanadix.
- Renovació i actualització de les instal·lacions d'extracció, bombament, conducció, emmagatzematge, desinfecció, control sanitari i distribució.

Quant usuaris, companys i professionals relacionats amb el subministrament d'aigua, li diuen a Vicent Ibañez  (sóc jo), "això no és el que era", i m'interesse del perquè d'aquesta opinió, ensopege amb les prioritats que ara mateix són objecte de debat:


- Que la Banda de música en la processó de Divendres Sant la paguen els de la processó.
- No participar en les cercaviles i processó de les festes patronals.
- Crear perfils ficticis a les xarxes socials, per tal de contrarestar les crítiques negatives que mitjans digitals i fòrums publiquen.


Quan conec l'estat precari en personal i que alguns es mofen amb acudits fàcils.

Quant sospite politiqueria.

Quan em consta que no és a causa d'una mala gestió dels responsables del Servei, ja que la situació és coneguda pels responsables polítics actuals i anteriors i amb antelació suficient, així com, també el departament responsable de la provisió d'aquests llocs, i recordat amb insistència, per res m'omple d'orgull el bon funcionament quant jo era responsable, més aviat em produeixen una ràbia infinita.


I no em resigne, per mi i per tots aquells que han fet possible aquest servei,  a que quede així ......

------------------
Recomane el visionat d´aquet video.-------------------------------------------
MI  RABIA

Cada año, un grupo de personas con un común interés, nos reunimos, revivimos la historia, recordamos hechos y situaciones. Observamos los progresos, como si de un pase de revista militar se tratase.

Este año, dos temas fueron los que acapararon el  tiempo de esa reunión: las excepcionales lluvias de febrero y la situación en que se encuentra el Servicio, ante la falta de personal.

Las jubilaciones, las bajas por enfermedad, las plazas vacantes no cubiertas y las cubiertas pero trasladadas a otros menesteres, tienen al Servicio Municipal de Aguas Potables, en un estado de acumulación de expedientes, retraso en la reparación de averías, y mantenimiento precario de instalaciones. 

Durante 36 años de mi vida, viví el día a día del Servicio. En los 12 últimos años me dejé medio cerebro junto con el resto del personal, llegando a ser un servicio pionero,  y a pesar de ser municipal, conseguimos tener una red eficiente, unas instalaciones modernas, que ninguna de las concesiones de los municipios vecinos tenia:

-Telemando de las instalaciones.        
- Tele-lectura de contadores sectorializados.
- Tele-lectura de contadores domiciliarios.
- Pagina web interactiva, con acceso a facturación y lectura de contadores.
- Renovación de redes en el casco urbano y en la zona Fanadix.
- Renovación y actualización de las instalaciones de extracción, bombeo, conducción, almacenamiento, desinfección, control sanitario y distribución.

Cuando usuarios y profesionales relacionados con el suministro de agua, le dicen a Vicent Ibañez (que soy yo), “esto no es lo que era”, y me intereso del porqué de esa opinión, me tropiezo con las prioridades que ahora mismo son objeto de debate: 

-        No pagar la participación de la Banda de música en la procesión de Viernes Santo.
-        No participar en los pasacalles y procesión de las Fiestas Patronales.
-        Crear perfiles ficticios en las redes sociales, con el fin de contrarrestar las críticas negativas que medios digitales y foros publican.

Cuando conozco el estado precario en personal y que algunos  se mofan con chistes fáciles.  

Cuando sospecho que es politiqueria.

Cuando me consta que no es debido a una mala gestión de los responsables del Servicio, ya que la situación  es conocida por los responsables políticos actuales y anteriores  y con antelación suficiente, así como, también  el departamento responsable de la provisión de dichos puesto y recordado con insistencia,  para nada me llenan de orgullo el buen funcionamiento cuando yo era responsable, más bien me producen una rabia infinita. 

Y no me resigno, por mi y por todos aquellos que han hecho posible este Servicio,  a quede así ……

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...