diumenge, 24 de juliol de 2011

Dels pocavergonyes

Tènia preparada una altra columna, però la notícia de la presa del control pel Banc d'Espanya de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani - CAM, han fet botar en el meu interior tots els ressorts, i en una arrancada de bogeria anar cridant pel carrer del mig “Pocavergonyes”.  

CAM
es controlada per BE el dia 22 de juliol de 2011


 
Fina paraul a, i composta i definitòria total. Gent sense vergonya del que fa. Des del Govern, el Banc d'Espanya i tots els que vénen darrere.

Diu la premsa, que pel Consell d'Administració de CAM es sol·licita que el FROB substituïra els actuals administradors i este al seu torn injectara 2.800 milions d'euros i un crèdit de 3.000 milions per a capitalitzar-la i obrir un procés competitiu per a la seua adjudicació.

Senyors.

Jaume I
Mort el 27 de juliol de 1276


Jo ciutadà de la Comunitat Valenciana i client, fins fa uns dies, des de fa mes de 40 anys de CAM via CAPA, que he vist com, l'obra social se la passaven per l'arc de triomf, que plantaven noves, renovaven i ampliaven a tot luxe sucursals en cada cantó d'esta terra nostra. Que finançaven qualsevol negoci emprés per la Diputació Provincial o la Generalitat Valenciana. Que ha soterrat en la faraònica obra zaplanista Terra Mítica, milions i milions dels patidors clients junt amb les seues  corresponents comissions. Que ha concedit crèdits a baix interés a polítics per a la compra de pisos de 600 m2 a Madrid. Que, en fi, s'ha embarcat en qualsevol negoci ruïnós que se'ls ha proposat.

Una vegada més, els saquejadors, si saquejadors, perquè els diners no esta, se'l van donar a algú/nes, i estos no ho han tornat o els han tornat paper mullat americà, una vegada mes els saquejadors d'un banc se'n van de rosetes, no se'ls requerix de cap responsabilitat, i el Banc d'Espanya, d'Espanya?, se suposa que el de tots, que  lloava pel sanejat sistema financer, ja que presumia de tindre un control molt ferri sobre les entitats financeres, ens escarnia de mala manera, i ara decidix intervindre.

Que paguen els bé encebats gestors i polítics responsables d'esta barrabassada. Que paguen aquells que se'ls  van concedir, per a congraciar-se o continuar controlant. Que paguen els que mai han pagat, perquè els de peu ja estem mes que farts, pareix mentida que no es donen compte que cada dia famílies se'n van a viure davall un pont.

No ens veuen agitats.

Faltava la segona vergonya de la setmana;

Paco Camps
dimitit el 20 de juliol de 2011

L'amo de la terra on tot açò ocorre, dimitix, no té la valentia de callar i esperar que la justícia es pronuncie i culpa a tot déu.

Mentres el barco, el seu capità s'afona, les rates emprenen una boja carrera de posicions, no siga que no isquem en la foto.  Per a ells Paco Camps no compte ja, ara cal estar en el lloc exacte i cal encertar.

I per a acabar senyors caldrà cridar, a no se qui, com Carlos Sainz:


Perquè si algú/nes no donen un colp de mà, estem menjats pates amunt.


DE LOS SINVERGUENZAS

Tenia preparada otra columna, pero la noticia de la toma del control por el Banco de España de la Caja de ahorros del Mediterráneo - CAM, han hecho saltar en mi interior todos los resortes, y en un arranque de locura marchar gritando por la calle de en medio “Sinvergüenzas”. 


Fina palabra, y compuesta y definitoria total. Gente sin vergüenza de lo que hace. Desde el Gobierno, el Banco de España y todos los que vienen detrás.

Intervenida por el BE el 22 de julio de 2011
Dice la prensa, que por el Consejo de Administración de CAM se solicito que el FROB sustituyera a los actuales administradores y este a su vez inyectara 2.800 millones de euros y un crédito de 3.000 millones para capitalizarla y abrir un proceso competitivo para su adjudicación.

Señores.

Yo ciudadano de la Comunidad Valenciana y cliente desde hace mas de 40 años de CAM vía CAPA, que he visto como, la obra social se la pasaban por el arco de triunfo, que plantaban nuevas, renovaban y ampliaban a todo lujo sucursales en cada esquina de esta tierra nuestra. Que financiaban cualquier negocio emprendido por la Diputación Provincial o la Generalitat Valenciana. Que ha enterrado en la faraónica obra zaplanista Tierra Mítica, millones y millones de los sufridores clientes junto con sus  correspondientes comisiones. Que ha concedido créditos a bajo interés a políticos para la compra de pisos de 600 m2 en Madrid. Que, en fin, se ha embarcado en cualquier negocio ruinoso que se les ha propuesto.
Jaune I  mort Alzira el 27 de juliol de 1276

Una vez más, los saqueadores, si saqueadores, porque el dinero no esta, se lo dieron a alguien/nes, y estos no lo han devuelto o les han devuelto papel mojado americano, una vez mas los saqueadores de un banco se van de rositas, no se les requiere de ninguna responsabilidad, y el Banco de España, ¿de España?, se supone que el de todos, que se auto alababa por el saneado sistema financiero, ya que presumía de tener un control muy férreo sobre las entidades financieras, nos chuleaba de mala manera, y ahora decide intervenir.

Que paguen los bien cebados gestores y políticos responsables de este desaguisado. Que paguen aquellos que se  los concedieron, para congraciarse o seguir controlando. Que paguen los que nunca han pagado, Porque los de a pie, parece mentira que no se den cuenta, que cada día familias se van a vivir bajo un puente.

No nos ven agitados.
Paco Camps  dimitió el 20 de juliol de 2011

Faltaba el segundo bochorno de la semana;

El dueño de la tierra donde todo esto ocurre, dimite, no tiene la valentía de callar y esperar que la justicia se pronuncie y culpa a todo dios.

Mientras el barco, su capitán se hunde, las ratas emprenden una loca carrera de posiciones, no sea que no salgamos en la foto.  Para ellos Paco Camps no cuenta ya, ahora hay que estar en el lugar exacto y hay que acertar.

Y para terminar señores habrá que gritar, a no se quien, como Carlos Sainz:


Porque si alguien/nes no dan un golpe de mano, estamos comidos por las piernas arriba

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...