dimecres, 23 de gener de 2013

MURMURAR


No fa molt, per a mi no tant, les esglésies s'omplia de feligresos, sobretot els dissabtes a la vesprada i els diumenges.No fa molt, per a mi no tant, en l'església, les dones i els homes s'asseien separats. La nau, com ara, tenia dues files de bancs, i un passadís central.

No fa molt, per a mi no tant, abans d'entrar a l'església les dones es tapaven amb un vel negre el cap.No fa molt, existia temor a l'incompliment d'algun/s dels 10 manaments, ja que constituïa un pecat mortal.  Tradicionalment, s'ha donat més importància a uns pocs manaments, com si els hi haguera més greus i menys greus.

Els majors recordem que el vuitè manament de la Llei de Déu prohibia: testificar la falsedat en judici, calumniar al proïsme, dir qualsevol classe de mentida, murmurar, jutjar malament del proïsme, descobrir sense motiu els seus defectes, i tota ofensa contra l'honor i la bona fama dels altres.

Açò per als creients.

Per als no creients, fins a no fa molt, la vida privada de les persones, era açò, privada.

Pero aixo fa algún  temps que no es complix, será perquè algunes persones naixen amb el “do de xusmeria” o que d'un temps a ara, ens hem contaminat per les televisions, podríem dir, LA TELEVISIO, que ha substituït l'assistència a missa i trivialitzat moltes coses, i té un contingut de programació amb un alt grau d'exhibició de la vida privada i íntima de personatges “famosos”, que ho són, per açò, per exhibicionistas i fins a per anònims ciutadans que es presten a explicar les seues intimitats.

No, no es confonga, no es tracta de l'honor públic.

L'honor públic, aqueix cal guanyar-li-ho i mantenir-ho. I és amb respecte, criticable, ja que aqueix honor s'ha posat com a aval en la presa de possessió.


En tot cas, l'honor públic s'ha perdut. L'únic responsable és el servidor públic. Aqueix que de servidor públic ha passat a ser servit, més aviat, s'ha servit.

No senyors, aquesta entrada va dirigida a la privadesa i l'honor de les persones. Em referisc a l'honor privat.


Em referisc al murmurador/a fet que es dedica a criticar, tafanejar, calumniar, desacreditar, difamar, censurar, zaherir, comadrejar, escorxar, espellar, emmetzinar.

A eixe o eixa, “cabaset femeter”, que pot ser des d'una mestressa de casa fins a un prestigiós advocat, i que amb el “saps que …?”,  després de repartir fem sobre l'honor de qui no està present, en tornar a casa no pot obrir la porta pel fem acumulat derrere d'ella

A eixos, que poden ser, des de un analfabet/a a un lletrat,  als del fem derrere  de la porta de la seua pròpia casa, els aconselle unes fregues d'amònic en la llengua i bon bany en salfumant  i Chanel nº 5.

Quedaran com a nous/noves.
-----------------------------------------------
A manera d'informació:

La televisió és de quatre. Sí, quatre caps visibles i unes quantes invisibles. Pel que del monopoli TVE, hem passat al cuadripolio.

A part de la TVE, tradicionalment pro-governamental.

La televisió és de:

Mediaset (Telecinco, Quatre, La Set, FDF, Divinity, Energy, Boing i La Tenda a casa).
Planeta i la italiana De Agostini, el president de la qual és José Manuel Lara Bosch (Antena 3, Nova, Nitre, Neox, La Sisena, La Sisena 2, La Sisena 3 i el canal de pagament Gol TV).
Liberty Acquisition Holding, controlat per Nicolas Berggruen i Martin I. Franklin. (Pressa TV ,antiga Sogecable, que engloba a Canal + i a altres canals temàtics que emeten en cable o ADSl.
Veo Televisió, que abasta a Marca TV, Discovery Max, 13 TV i el canal de pagament AXN. L'empresa és propietat d'Unitat Editorial (Unedisa), editora d'El Mundo, Marca i Expansió, entre uns altres, i que està controlada en un 96,3% per la italiana RCS MediaGroup


--------

MURMURAR

No hace mucho, para mí no tanto, las iglesias se llenaba de feligreses, sobre todo los sábados por la tarde y los domingos.

No hace mucho, para mí no tanto, en la iglesia, las mujeres y los hombres se sentaban separados. La nave, como ahora, tenía dos filas de bancos,  y un pasillo central.

No hace mucho, para mí no tanto, antes de entrar a la iglesia las mujeres se tapaban con un velo negro la cabeza.

No hace mucho, existía temor al incumplimiento  de alguno/s de los 10 mandamientos, ya que constituía un pecado mortal.

Tradicionalmente, se ha dado más importancia a unos pocos mandamientos, como si los hubiera más graves y menos graves.

Los mayores recordamos que el octavo mandamiento de la Ley de Dios prohibía: atestiguar lo falso en juicio, calumniar al prójimo, decir cualquier clase de mentira, murmurar, juzgar mal del prójimo, descubrir sin motivo sus defectos, y toda ofensa contra el honor y la buena fama de los demás.

Eso para los creyentes.

Para los no creyentes, hasta no hace mucho, la vida privada de las personas, era eso, privada.

Y sea porque algunas personas nacen con el “don de xusmeria” o que desde un tiempo a esta parte, nos hemos contaminado por las televisiones, podríamos decir, LA TELEVISION, que ha sustituido la asistencia a misa y trivializado muchas cosas, tiene un contenido de programación con un alto grado de exhibición de la vida privada e íntima de personajes “famosos”, que lo son, por eso, por exhibicionistas y hasta por anónimos ciudadanos que se prestan a contar sus intimidades.

No, no se confunda, no se trata del honor público.

El honor público, ese hay que ganárselo y mantenerlo. Y es con respeto, criticable, ya que ese honor se ha puesto como aval en la toma de posesión.

En todo caso, el honor público se ha perdido. El único responsable es el servidor público. Ese que de servidor público ha pasado a ser servido, más bien, se ha servido.

No señores, esta entrada va dirigida  a la privacidad y el honor de las personas. Me refiero al honor privado.

Me refiero al murmurador/a que se dedica a criticar, cotillear, calumniar, desacreditar, difamar, censurar, zaherir, comadrear, desollar, despellejar, emponzoñar.

A ese o esa, “cabaset femeter” que con el  “sabes que …?”, después de repartir estiércol sobre el honor de quien no está presente, al volver a casa no puede abrir la puerta por el estiércol acumulado tras ella.

A esos, a los del estiércol tras la puerta de su propia casa, les aconsejo unas friegas de amónico en la lengua y buen baño en salfuman  y  Chanel nº 5.

Quedaran como nuevos/as.

-----------------------------------------------

A modo de información:

La televisión es de cuatro. Sí, cuatro cabezas visibles y unas cuantas invisibles. Por lo que del monopolio TVE, hemos pasado al cuadripolio.

A parte de la TVE, tradicionalmente pro-gubernamental.

La televisión es de:

Mediaset (Telecinco, Cuatro, La Siete, FDF, Divinity, Energy, Boing y La Tienda en Casa).

Planeta y la italiana De Agostini, cuyo presidente es José Manuel Lara Bosch (Antena 3, Nova, Nitro, Neox, La Sexta, La Sexta 2, La Sexta 3 y el canal de pago Gol TV).

Liberty Acquisition Holding, controlado por Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin. (Prisa TV ,antigua Sogecable, que engloba a Canal + y a otros canales temáticos que emiten en cable o ADSl.

Veo Televisión, que abarca a Marca TV, Discovery Max, 13 TV y el canal de pago AXN. La empresa es propiedad de Unidad Editorial (Unedisa), editora de El Mundo, Marca y Expansión, entre otros, y que está controlada en un 96,3% por la italiana RCS MediaGroup.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...