dissabte, 9 de febrer de 2013

Els estudiants i Wert.

Que passa?. Que es pretén?.

L'educació s'ha convertit en un joc al que els partits,  en cada canvi de color en el govern, es dediquen a canviar les regles del joc.

Cap de les lleis sobre educació promulgades han resistit el canvi bipartidista de governs des de la transició.

Els motius pels quals cadascun dels dos partits que s'han succeït durant aquests 30 últims anys ha impulsat els canvis, estan clars.

En els últims anys, amb els governs socialistes, els serveis públics, les lleis relacionades amb el desaparegut estat del benestar, havien minvat molt el camp lògic de les asseguradores, corporacions mèdiques, grups religiosos, grups empresarials relacionats amb la salut, educació, serveis públics, etc. La “nacionalització” dels serveis bàsics a força de lleis socials, havien usurpat als comerciants ideologic-economics el seu camp de negoci. Camps d'altra banda en auge, a causa de la corba de natalitat, sobretot en el de la tercera edat i la sanitat.

No obstant açò, en els últims anys s'ha introduït la qüestió nacionalista, no solament la catalana i basca, si no el nacionalisme espanyolista. En tots els casos, les polèmiques es produeixen en èpoques de crisis i són, en general, forçades per a apartar la vista del poble administrat. El poble és, o sa convertit, en un bestiar administrat, amb l'ajuda de gossos ensinistrats, vocers, reclams, tanques i cortapises.


L'educació és un camp de batalla apetitós per a les corporacions educatives. En la majoria dels casos amb clara tendència ideològica o religiosa.

Ara, com a cortina de fum, aprofitant el riu regirat, el govern de Rajoy, pretén la implantació de la LOMCE. Aquesta Llei ha generat protestes de la comunitat educativa, pares i alumnes, fins a arribar a la convocatòria d'una vaga, prevista per als dies 6 i 7 de febrer. La vaga de caràcter estatal està convocada pel Sindicat d'Estudiants. L'objectiu de la vaga és, demanar la dimissió del ministre Wert, i sol·licitar la retirada de la Llei.

Aquests dies, que després de demanar que ens estrenyem el cinturó, sabem que durant bastant temps, els mateixos que ens ho estrenyen tenien unes petites ajudes, ajudes que feien suportable la seua sacrificada vida de pares protectors. Ajudes que en alguns casos provenien, via tresorer del PP, de la trama Gurtel.

El President del Govern, per tot el que estem veient, hauria de dimitir. La convocatòria d'Eleccions Generals, produiria la paralització de la tramitació de la LOMCE, esperant que un Congrés renovat, i esperem que net d'olors  pudentes, es consensue amb els que van a ser els seus executors i sofridors.

No podem permetre que els interessos econòmics vagen a l'assalt dels interessos públics.

I en la Cultura i en l'Educació, no podem permetre que s'hipoteque el futur amb propostes clarament desviades cap a una ideologia, o interès econòmic, en detriment de l'ensenyament públic de qualitat, universal, gratis i laic.

Tots estem doncs, involucrats en aquest assumpte, en el qual el nostre futur es troba mediatizat per moltes pressions directes i indirectes.


Els dies 6 i 7 de febrer, al costat dels alumnes, demanarem la retirada i el consensuat en l'articulat de la LOMCE.

Demanarem, també, que el Ministre Wert deixe pas, amb la seua dimissió, a una persona dialogant i àvida d'arribar acords i no a confrontar amb periòdiques manifestacions polèmiques i retrogrades.


---------------------------

LOS ESTUDIANTES Y WERT

                                                                           

 Que pasa?. Que se pretende?.

La educación se ha convertido en un juego al que los partidos, en cada cambio de color en el gobierno, se dedican a cambiar las reglas del juego.

Ninguna de las leyes sobre educación promulgadas han resistido el cambio bipartidista de gobiernos desde la transición.

Los motivos por los cuales cada uno de los dos partidos que se han sucedido durante estos 30 últimos años ha impulsado los cambios, están claros.

En los últimos años, con los gobiernos socialistas, los servicios públicos, las leyes relacionadas con el desaparecido "estado del bienestar"  habían menguado mucho el campo lógico de las aseguradoras, corporaciones médicas, grupos religiosos, grupos empresariales relacionados con la salud, educación, servicios públicos, etc. La “nacionalización” de los servicios básicos a base de leyes sociales, habían usurpado a los comerciantes ideologico-economicos su campo de negocio. Campos por otro lado en auge, debido a la curva de natalidad, sobre todo en el de la tercera edad y la sanidad.

Sin embargo, en los últimos años se ha introducido la cuestión nacionalista, no solamente la catalana y vasca, si no el nacionalismo españolista. En todos los casos, las polémicas se producen en épocas de crisis y son, en general, forzadas para apartar la vista del pueblo administrado. El pueblo es, o se ha convertido, en un ganado administrado, con la ayuda de perros adiestrados, voceros, reclamos, vallas y cortapises.

La educación es un campo de batalla apetitoso para las corporaciones educativas. En la mayoría de los casos con clara tendencia ideológica o religiosa.

Ahora, como cortina de humo, aprovechando el río revuelto, el gobierno de Rajoy, pretende la implantación de la LOMCE. Esta Ley ha generado protestas de la comunidad educativa, padres y alumnos, hasta llegar a la convocatoria de una huelga, prevista para los días 6 y 7 de febrero. La huelga de carácter estatal está convocada por el Sindicato de Estudiantes. El objetivo de la huelga es, pedir la dimisión del ministro Wert, y solicitar la retirada de la Ley.

Estos días, que después de pedir que nos estrechamos el cinturón, sabemos que durante bastante tiempo, los mismos que nos lo estrechan tenían unas pequeñas ayudas, ayudas que hacían soportable su sacrificada vida de padres protectores. Ayudas que en algunos casos provenían, vía tesorero del PP, de la trama Gurtel.

El Presidente del Gobierno, por todo el que estamos viendo, tendría que dimitir. La convocatoria de Elecciones Generales, produciría la paralización de la tramitación de la LOMCE, esperando que un Congreso renovado, y esperemos que limpio de olores pudibundos, se consensúe con los que van a ser sus ejecutores y sufridores.

No podemos permitir que los intereses económicos vayan al asalto de los intereses públicos.

Y en la Cultura y en la Educación, no podemos permitir que se hipoteque el futuro con propuestas claramente desviadas hacia una ideología, o interés económico, en detrimento de la enseñanza pública de calidad, universal, gratis y laico.

Todos estamos pues, involucrados en este asunto, en el cual nuestro futuro se encuentra mediatizado por muchas presiones directas e indirecta.

Los días 6 y 7 de febrero, junto a los alumnos, pediremos la retirada y el consensuado en el articulado de la LOMCE.Pediremos, también, que el Ministro Wert deje, con su dimisión, a una persona dialogante y ávida de llegar acuerdos y no a confrontar con periódicas manifestaciones polémicas y retrogradas.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...