dimecres, 17 de juliol de 2013

El Pare Jordi.


El Pare Francisca Jordi Escriva, marxa a Saragossa.

La notícia ens ve de nou a tots.

Quants van ja, Vicent?.

És veritat, el llarg dels anys, els meus anys, per la proximitat al Convent Franciscà i per les meues relacions familiars amb algun religiós, he sigut testimoni del pas de molts pares per l'edifici de la Costereta del Convent.


Pare Arbona

Em vaig a deixar molts, però els que jo recorde amb més intensitat són: el Pare Agulló, el Pare Antoni, Arbona, Porturas, Manresa, Victor Canet, Pellicer, Angel Talens, José Luis, Rios i molts més.

Els Capítols Provincials, reunions periòdiques de l'Ordre Franciscana, són generadors de canvis i reubicacions. Sembla ser que, en aquest últim, s'ha considerat que el Pare Jordi farà un paper important en el convent del carrer del Vado, 9 de Saragossa.

Em consta que no és la seua major il·lusió. L'obediència és un dels seus vots. I ell compleix els seus vots.

Padre Porturas

Jove, assequible, pla, conversador, sorneguer, servicial, atent, assenyat, sincer …., estic segur que molts seran els adjectius que se li poden etiquetar, i tots amb la qualificació de personatge excel·lent.

La cultura i part de les característiques dels habitants de Benissa ve influenciada per 400 anys de franciscanisme. De franciscans com el Pare Jordi.

Durant molt temps s'ha donat una feliç coordinació entre el Convent i l'Església. La casualitat va unir a personatges que en el religiós es complementava.
 
Avui a Benissa, en la nostra Església Parroquial, observem que l'últim canvi de titular en la rectoría ha portat aires diferents. Aires que alguns qualifiquen “d'antany”, uns altres de fora de temps i lloc, uns altres d'impositor i sectari … en suma, un canvi polèmic i que esperem se sàpia adaptar al caràcter benissero..

Al meu entendre, el Pare Jordi, en aquests moments, és la persona capaç de contrarestar un integrisme que difícilment va a progressar a Benissa.

Estic segur que el Pare Jordi, és, seria el millor personatge, conciliador, entre les idees i les formes del senyor rector i el poble de Benissa.

Jordi !!!. Sort allí on estigues.

Segur que convenceràs.

 ----------------


---------------

EL PADRE JORDI.Convento Franciscano de Benissa
El Padre Franciscano Jordi Escriva, marcha a Zaragoza.

La noticia nos viene de nueva a todos.

 ¿Cuantos van ya, Vicent?.

Patio claustro convento
Es verdad,  lo largo de los años, mis años, por la cercanía al Convento Franciscano y por mis relaciones familiares con algún religioso, he sido testigo del paso de muchos padres por el edificio de la Costereta del Convent.

Me voy a dejar muchos, pero los que yo recuerdo con más intensidad son: el Padre Agulló, el Pare Antoni,  Arbona, Porturas, Manresa, Victor Canet, Pellicer,  Angel Talens, José Luis, Rios y muchos más.

Los Capítulos Provinciales, reuniones periódicas de la orden, son generadores de cambios y reubicaciones. Parece ser que, en este último, se ha considerado que el Padre Jordi hará un papel importante en el convento de la calle del Vado, 9 de Zaragoza.

Capilla Comunion Convento
Me consta que no es su mayor ilusión. La obediencia es uno de sus votos. Y él cumple sus votos.
Joven, asequible, llano, conversador, socarrón, servicial, atento, sensato, sincero …., estoy seguro que muchos serán los adjetivos que se le pueden etiquetar, y todos con la calificación de personaje excelente.

La cultura y parte de las características de los habitantes de Benissa viene influenciada por 400 años de franciscanismo. De franciscanos como el Padre Jordi.

Durante mucho tiempo se ha dado una feliz coordinación entre el Convento y la Iglesia. La casualidad unió a personajes que en lo  religioso se complementaba. 

Iglesia Parroquial de Benissa
Hoy en Benissa, en nuestra Iglesia Parroquial, observamos que el último cambio de titular en  la rectoría ha traído aires diferentes. Aires que algunos califican “de antaño”, otros de fuera de tiempo y lugar, otros de impositor y sectario … en suma, un cambio polémico y que esperemos se sepa adaptar al carácter benissero..

En mi opinión, el Padre Jordi, en estos momentos, es la persona capaz de contrarrestar un integrismo que difícilmente va a progresar en Benissa.

Estoy seguro que el Padre Jordi, es, sería el mejor personaje, conciliador, entre las ideas del señor cura-párroco y el pueblo de Benissa.

Jordi Escriva
Jordi !!!. Suerte allí donde estés.

Seguro que convencerás.


El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...