dilluns, 19 d’agost de 2013

Federico García Lorca


Esta vesprada llig en Facebook un enllaç de Xavi Tro, referint la data d'avui com la del seu assassinat.

Cerque informació, no sé, aquest matí no vaig advertir la commemoració.

Llig que alguns dels càrrecs que se li van imputar van ser "ser espia dels russos, estar en contacte amb aquests per radi, haver sigut secretari de Fernando de los Rios i ser homosexual". Llig, així mateix, que “a pesar que Federico García Lorca no volia involucrar-se en política, tenía fama de liberal i freqüentment va haver de suportar els atacs dels conservadors per la seua amistat amb Margarita Xirgu o amb Fernando de los Rios, ministre de la República. La seua popularitat i les seues declaracions sobre injustícies socials, ho van convertir en un personatge odiat per la dreta”.

Huerta de san Vicente, 6
El dia 8 de gener, durant els dies que vaig estar a Granada visitant a Carmen Díaz Márquez, aquesta m'acompanyá al parc i la casa-museu de l'horta de sant Vicente, 6, d'on eixiria Lorca cap a la casa de Rosales on pensava estaria mes protegit.

No és la meua intenció ressaltar la figura literària de Lorca, no sóc qui, jo d'açò no entenc.

M'interessa destacar els motius de tal assassinat. Espia, amic dels russos, secretari d'un ministre, homosexual i aireador de les injustícies socials.


Parque Federico García Lorca
Avui, com ahir, cou la crítica, la denúncia de les injustícies. Mil vegades he comentat la contra informació que es genera, quan una denúncia es dóna a conèixer. Amb el poder entre les mans, no els tremola el pols a pagar a sicaris perquè contradiguen les notícies, que al final són certes i corregides i augmentades.

Àdhuc considerant que es troben en un error, quan ho descobreixen, per res entonen un: “perdó vaig errar”.

Ja sé, que matar, matar, avui no es mata. Però, amb perdó, fotre al crític, si es pot, se li fot bé.

Quan els alcaldes dels nostres pobles, sí, quedem-nos ací, quan aquests, creuen, es creuen, les seues pròpies paraules, les seues promeses incomplides, les seues “si senyora, no es preocupe, açò ho arreglem”.

Quan si erren la culpa és del primer que passa.

Mirem arrere. 


La grandesa d'un polític és saber anar-se quan deixen de ser un ciutadà i es consideren infalibles. Com el Papa anava a dir… no, el Papa és infalible en matèria de fe, així consta. Però els nostres polítics, els nostres alcaldes, són infalibles en qualsevol matèria. Les recomanacions, opinions, critiques, són, en general desoïdes. 

Variant de Benissa
Si alguna acció és duta a terme arran de crítiques, opinions, etc., es disfressa per a no donar la raó al contrari.

A les altures que estem, no acceptar crítiques, consells i denúncies, negar-les, ningunear als crítics, fer-los callar, acoquinar-los, enganyar-los, és com en temps de Lorca, desfer-se de la seua ombra, sense sang, però cercant els mateixos efectes. Retirar del camí als “tocapilotes”.


---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Federico García LorcaEsta tarde leo en Facebook un enlace de Xavi Tro, refiriendo la fecha de hoy como la de su asesinato.

Busco información, no sé, esta mañana no advertí la conmemoración.

Leo que algunos de los cargos que se le imputaron fueron "ser espía de los rusos, estar en contacto con éstos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual". Leo, así mismo, que “a pesar de que Federico García Lorca no quería involucrarse en política, tenía fama de liberal y frecuentemente tuvo que soportar los ataques de los conservadores por su amistad con Margarita Xirgu o con Fernando de los Ríos, ministro de la República. Su popularidad y sus declaraciones sobre injusticias sociales, lo convirtieron en un personaje odiado por la derecha”.

Huerta de san Vicente, 6
El día 8 de enero, durante los días que estuve en Granada visitando a Carmen Díaz Márquez, esta me acompaño al parque y la casa-museo de la huerta de san Vicente, 6, de donde saldría Lorca hacia la casa de Rosales donde pensaba estaría mas protegido.

No es mi intención resaltar la figura literaria de Lorca, no soy quien, yo de eso no entiendo.
Me interesa destacar los motivos de tal asesinato. Espía, amigo de los rusos, secretario de un ministro, homosexual y aireador de las injusticias sociales.

Granada - Parque Natural de Sierra de Huétor.
Hoy, como ayer, escuece la crítica, la denuncia de las injusticias. Mil veces he comentado la contra información que se genera, cuando una denuncia se da a conocer. Con el poder entre las manos, no les tiembla el pulso en pagar a sicarios para que contradigan las noticias, que al final son ciertas y corregidas y aumentadas.

Aun considerando que se encuentran en un error, cuando lo descubren, para nada entonan un: “perdón me equivoque”.

Ya sé, que matar, matar, hoy no se mata. Pero, con perdón, joder al crítico, si se puede, se le jode bien.

Cuando los alcaldes de nuestros pueblos, sí, quedémonos aquí, cuando estos, creen, se creen, sus propias palabras, sus promesas incumplidas, sus “si señora, no se preocupe, eso lo arreglamos”.

Cuando si yerran la culpa es del primero que pasa.

Variante de Benissa
Miremos atrás. La grandeza de un político es saber irse cuando dejan de ser un ciudadano y se consideran infalibles. Como el Papa iba a decir… no, el Papa es infalible en materia de fe, así consta. Pero nuestros políticos, nuestros alcaldes, son infalibles en cualquier materia. Las recomendaciones, opiniones, criticas, son, por lo general desoídas. 

Si alguna acción es llevada a cabo a raíz de críticas, opiniones, etc., se disfraza para no dar la razón al contrario. 

A las alturas que estamos, no aceptar críticas, consejos y denuncias, negarlas, ningunear a los críticos, acallarlos, amedrentarlos, engañarlos, es como en tiempos de Lorca, deshacerse de su sombra, sin sangre, pero buscando los mismos efectos. Retirar del camino al los “tocapelotas”.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...