dimecres, 28 d’agost de 2013

Martin Luther King, Jr., tenia un somni.

Martin Luther King
Vull recordar que avui, dia 28 d'Agost, es compleixen 50 anys de la Marxa sobre Washington pel treball i la llibertat, on Martin Luther King Jr. va pronunciar davant més de 200.000 persones, un dels discursos més brillants de tots els temps: ‘I have a dream’ …. defensant l'harmonia racial, el treball, la justícia i la llibertat des de les escalinates del Monument a Lincoln.

Segurament serà exagerat comparar la situació dels negres enfront dels blancs en 1963, als Estats Units, amb la situació de reculada democràtica, social i econòmica de les dones i homes a Espanya.


Washington, 28 d´agost de 1963
La crisi, provocada pel sistema econòmic capitalista, ha sigut aprofitada per a desmantellar totes aquelles millores socials que des del falangista, ministre de Treball, Girón de Velasco, s'havien aconseguit. I tot açò descaradament i amb amb prou faenes una oposició dels pares de la pàtria.

Solament el moviment Moviment 15-M, també anomenat moviment dels indignats, moviment ciutadà format arran de la manifestació del 15 de maig de 2011, provocá una sèrie de protestes pacífiques a Espanya, amb la intenció de promoure una democràcia més participativa allunyada del bipartidisme PSOE-PP (PPSOE) i del domini de bancs i corporacions, així com una "autèntica divisió de poders" i altres mesures, amb la intenció de millorar el sistema democràtic. Amb lemes com:

Madrid,  15 de març de 2011

«No som marionetes en mans de polítics i banquers» o «Democràcia real JA! No som mercaderia en mans de polítics i banquers».

Potser fa falta un líder honrat, un Martin Luther King espanyol, perquè lidere als estomacats espanyols, i eixint al carrer per la via pacífica, optar per la desobediència civil. Com Martin Luther o Gandhi en l'Índia. Però no serà debades la seua actitud, no seran com els esmentats, assassinats, però si que tindran al poderós curtcircuitánlo, traient-los fóra de circulació. Un exemple seria Garzón.

Bakltasar Garzón
Ojala, més pronte que tard, algú pronuncie un discurs que remoga de les seues estances als actuals i vetusts dirigents polítics, deutors de tants favors, amarrats a les maquinàries dels partits, ostatges d'un concepte caciquil vuitcentista.

Avui tinc un somni! - ‘I have a dream’

He somiat que en despertar algú em va fer una besada i em va abraçar.

He somiat que el sol entra per la finestra, brillant però no encegador.

He somiat que el rumor del carrer sonava a música de Joaquín Rodrigo, sonava el Concierto de Aranjuez.

He somiat que jo i els meus, al voltant de la taula, durant el desdejuni, somrèiem i departíem feliços.

He somiat que de camí al treball, plovia, però el tràfic era assossegat i ordenat. Que en l'autobús la gent cedia el seu seient, que el conductor conduïda sense presses ni brusquedats.

He somiat que els carrers estan nets, que no hi ha gent agenollada demanant, que la vorera és de tots, que els passos de zebra es respecten, que els errors dels conductors no mereixen insults.

He somiat que en el meu treball el “bon dia” ha sigut desitjat a tots per tots.

He somiat que la plena ocupació, l'eficàcia, l'aplicació, el bon fer, junt la justícia i honradesa de l'empresari han fet del meu país un exemple de riquesa i pau.

He somiat que els meus pares reben una pensió justa i suficient per a viure.

He somiat que els meus fills reben una educació consensuada i imparcial, laica, gratuïta i de qualitat. Que la seua preparació es veurà satisfeta amb la seguretat d'un treball concorde i en benefici de la comunitat.

He somiat que la salut és una prioritat per als meus governants, que cada espanyol té a la seua disposició un sistema sanitari que li protegeix i, àdhuc més, que inverteix en prevenció i en recerca.

He somiat que els xiquets i els majors tenen assegurada la seua protecció. Els dependents el seu cuidador, els minusvàlids el seu complement de vàlua, els “especials” la seua especialitat.

He somiat en un rebut de la llum, del gas, del telèfon, de l'aigua, de el ….., just i ecològic. Tarifes reals als costos de producció.

Banquers
He somiat uns bancs solidaris, amb una part dels seus beneficis invertits en cultura, educació, sanitat, esport.

He somiat en un parlament amb un nombre de membres equilibrat. Que els nostres representants visquen prop dels seus representats, que estiguen a peu de carrer, bar o estació. Que cobren un salari just i que les seues necessitats es cobrisquen igual que qualsevol espanyol.

He somiat amb una justícia, ràpida, igual per a tots. Que les presons estan buides. Que solament queden aquells que van enfonsar, van robar, van defraudar, van evadir i van enganyar, encara que per a viure tènia de sobres. Als quals els va perdre l'avarícia.

Jubilats
He somiat amb gents que de la mà camina pel parc, de majors asseguts en un banc, sota un garrofer centenari, de xiquets corrent derrere d'un balo de futbol signat pels grans jugadors. I que aquests cedien els seus drets a les ONG´s.

He somiat en una regeneració total de la classe politica espanyola, en una refundació, en una transició espanyola a la solidaritat.

He somiat que un immensa gentada exigia treball, justícia i solidaritat.

He somiat que el que he somiat era veritat i que jo dormia en pau.         Avui tinc un somni! - ‘I have a dream’, Martin Luther King


                    Avui tinc un somni! - ‘I have a dream’, ABBA
 --------------------------------------------------------------------------------------


 Martin Luther King, Jr., tenía un sueño.

Martin Luther King

Quiero recordar que hoy, día 28 de Agosto, se cumplen 50 años de la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, donde Martin Luther King Jr. pronunció ante más de 200.000 personas, uno de los discursos más brillantes de todos los tiempos: ‘I have a dream’ …. defendiendo la armonía racial, el trabajo, la justicia y la libertad desde las escalinatas del Monumento a Lincoln.
 

                                                         Seguramente será exagerado comparar la
Washington, 28 de agosto de 1963
situación de los negros frente a los blancos en 1963, en los Estados Unidos, con la situación de retroceso democrático, social y  económico de las mujeres y hombres en España.

La crisis, provocada por el sistema económico capitalista, ha sido aprovechada para desmantelar todas aquellas mejoras sociales que desde el falangista, ministro de Trabajo, Girón de Velasco, se habían alcanzado. Y todo ello descaradamente y con apenas una oposición de los padres de la patria.Madrid, 15 de mayo de 2011
Solo el Movimiento15-M, también llamado movimiento de los indignados, movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, provoco una serie de protestas pacíficas en España, con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP (PPSOE) y del dominio de bancos y corporaciones, así como una "auténtica división de poderes" y otras medidas, con la intención de mejorar el sistema democrático. Con lemas como:   

«No somos marionetas en manos de políticos y banqueros» o «Democracia real ¡YA! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros».

Quizás hace falta un líder honrado, un Martin Luther King español, para que lidere a los vapuleados españoles, y saliendo a la calle por la vía pacífica, optar por la desobediencia civil. Como Martin Luther o Gandhi en la India. Pero no será en balde su actitud, no serán como los mencionados, asesinados, pero si que tendrán al poderoso cortocircuitándolo, sacándolos fuera de circulación. Un ejemplo seria Garzón.

Baltasar Garzón
Ojala, más pronto que tarde, alguien  pronuncie un discurso que remueva de sus aposentados tronos a los actuales y vetustos dirigentes políticos, deudores de tantos favores, amarrados a las maquinarias de los partidos, rehenes de un concepto caciquil decimonónico.


He soñado que al despertar alguien me dio un beso y me abrazó.

He soñado que el sol entraban por la ventana, brillante, pero no cegador.

He soñado que el rumor de la calle era la música de Joaquín Rodrigo, el Concierto de Aranjuez.

He soñado que yo y los míos, alrededor de la mesa, durante el desayuno, sonreíamos y departíamos felices.

He soñado que de camino al trabajo, llovía, pero el tráfico era sosegado y ordenado. Que en el autobús la gente cedia su asiento, que el conductor conducida sin prisas ni frenazos.

He soñado que las calles están limpias, que no hay gente arrodillada pidiendo, que la acera es de todos, que los pasos de cebra se respetan, que los errores de los conductores no merecen insultos.

He soñado que en mi trabajo el “buenos días” ha sido desaseado a todos por todos.

He soñado que el pleno empleo, la eficacia, la aplicación, el buen hacer, junto  la justicia y honradez del empresario han hecho de mi país un ejemplo de riqueza y paz.

He soñado que mis padres reciben una pensión justa y suficiente para vivir.

He soñado que mis hijos reciben una educación consensuada e imparcial, laica, gratuita y de calidad. Que su preparación se verá satisfecha con la seguridad de un trabajo acorde y en beneficio de la comunidad.

He soñado que la salud es una prioridad para mis gobernantes, que cada español tiene a su disposición un sistema sanitario que le protege y, aun más, que invierte en prevención y en investigación.

He soñado que los niños y los mayores tienen asegurada su protección. Los dependientes su cuidador, los minusválidos su complemento de valía, los “especiales” su especialidad.

He soñado en un recibo de la luz, del gas, del teléfono, del agua, del ….., justo y ecológico. Tarifas reales a los costes de producción.

He soñado unos bancos solidarios, con una parte de sus beneficios invertidos en cultura, educación, sanidad, deporte.

Los banqueros
He soñado en un parlamento con un número de miembros equilibrado. Que nuestros representantes vivan cerca de sus representados, que están a pie de calle, bar o estación. Que cobran un salario justo y que sus necesidades se cubran igual que cualquier español.

He soñado con una justicia, rápida, igual para todos. Que las cárceles están vacías. Que solo quedan aquellos que hundieron, robaron, defraudaron, evadieron y engañaron, aunque para vivir tenia de sobra. A los que les perdió la avaricia.

He soñado con gentes de la mano camino del parque, de mayores sentados en un banco, bajo un algarrobo centenario, de niños corriendo tras un balon de futbol firmado por los grandes jugadores. Y que estos cedian sus derechos  las ONG´s.

He soñado en una regeneración total de la clase politica española, en una refundación, en una transición española a la solidaridad.

He soñado que un inmenso gentio exigia trabajo, justicia y solidaridad.

He soñado que lo que soñe era verdad y que yo dormia en paz.


El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...