dijous, 8 de gener de 2015

Jo tampoc, Mariano.

Carta a Mariano:

Ja sé, ja sé. Estàs perquè t'agrada millorar el benestar dels espanyols. Que els ancians i malalts, mitjançant la Llei de Dependència, estiguen acompanyats i servits. Que els joves reben ensenyament de qualitat, invertint tots els recursos en l'ensenyament publica. Els que vulguen concertar que li'l paguen. Que la sanitat pública aquest ben gestionada i posseïsca tots els mitjans i professionals necessaris. Que els impostos es paguen conformement als ingressos. I es que has decidit retornar els sobresous, i fer que els retornen els altres. Que et retires de la política i et vas el teu despatx de Santa Pola a seguir amb la teua professió de Registrador de la Propietat, dels beneficis de la qual tens entès que viuen molt bé. Que abans d'anar-te proposaràs la rehabilitació d'aquells jutges als quals s'ha arraconat per toca ous. Proposaràs una llei exprés, perquè els bancs retornen a l'estat cadascun dels euros que per al seu rescat se'ls va facilitar. Aquesta suma de milions o alguna cosa mes que milions, es restituïsquen a la caixa del Fons de Pensions.


Ho sé, Mariano, el teu treball és altruista i amb aqueix sueldico, pagues la llum que s'ha posat molt cara. Pagues l'aigua, el gas, telèfon fix i mòbil. La gasolina i les reparacions del Seat 127. El bus, els uniformes i el menjador del Col·legi Public on com qualsevol fill de veí estudia. Fa anys que no vas de vacances i estass esgotat.

Estic veritablement preocupat i t'anime a seguir, eres dels presidents, amb molt, el mes capaç. El que en parlar mes confiança ha generat en mi. La teua sinceritat i el teu compliment del teu deure es inqüestionable. Eestas envoltat d'un equip preparat per a tot. Han demostrat estar en el lloc just en el moment indicat.

Et demane pel mes sagrat, segueix, no pares, segueix, segueix .......

I per fi, àdhuc demanant-te aqueix sacrifici perquè seguisques, i la teua voluntat Santapolera, admire la teua hombria en lliurar tot el dossier dels comptes del teu partit. Els comptes A, B, C i D.

Estic segur que no farà falta que tornes pel carrer Genova. tant per tu com pels teus subordinats, ja que els jutges amb un parell han ordenat l'entrada a la teua seu política.

Sera alarma de bomba o peus perquè us vull?.

En fi, si et vas no et deixes la tumbona on et relaxes dels grans i greus problemes en els quals has engabiat a Espanya.


I pobret, possa a Fabra, que no te bona cara de anar tant solt

Desitjant que passades la costa de gener sense molta dificultat i amb una gran abraçada m'acomiade si acritud.

Vicente Ibañez i Mas

------------------------------------

Yo tampoco, Mariano.

Ya sé, ya sé. Estás porque te gusta mejorar el bienestar de los españoles. Que los ancianos y enfermos, mediante la Ley de Dependencia, estén acompañados y servidos. Que los jóvenes reciban enseñanza de calidad, invirtiendo todos los recursos en la enseñanza publica. Los que quieran concertar que se lo paguen. Que la sanidad pública este bien gestionada y posea todos los medios y profesionales necesarios. Que los impuestos se paguen con arreglo a los ingresos. Y se que has decidido devolver los sobresueldos, y hacer que los devuelvan los demás. Que te retiras de la política y te vas tu despacho de Santa Pola a seguir con tu profesión de Registrador de la Propiedad, de cuyos beneficios tienes entendido que viven muy bien. Que antes de irte propondrás la rehabilitación de aquellos jueces a los que se ha arrinconado por toca huevos. Propondrás una ley exprés, para que los bancos devuelvan al estado cada uno de los euros que para su rescate se les facilitó. Dicho monto de millones o algo mas que millones, se restituyan a la caja del Fondo de Pensiones.

Lo sé, Mariano, tú trabajo es altruista y con ese sueldecito, pagas la luz que se ha puesto muy cara. Pagas el agua, el gas, teléfono fijo y móvil. La gasolina y las reparaciones del Seat 127. El bus, los uniformes y el comedor del Colegio Publico donde como cualquier hijo de vecino estudia. Hace años que no vas de vacaciones y estas agotado.

Estoy verdaderamente preocupado y te animo a seguir, eres de los presidentes habidos, con mucho, el mas capaz. El que al hablar mas confianza ha generado en mi. Tu sinceridad y tu cumplimiento del deber es incuestionable. Estas rodeado de un equipo preparado para todo. Han demostrado estar en el sitio justo en el momento indicado.

Te pido por lo mas sagrado, sigue, no pares, sigue, sigue .......

Y por fin, aun pidiéndote ese sacrificio para que sigas, y tu voluntad Santapolera, admiro tu hombria al entregar todo el dossier de las cuentas de tu partido. Las cuentas A, B, C y D.

Estoy seguro que no hará falta que vuelvas por la calle Genova. tanto por ti como por tus subordinados, ya que los jueces con un par han ordenado la entrada a tu sede política.

¿Sera alarma de bomba o pies para que os quiero?.

En fin, si te vas no te dejes la tumbona donde te relajas de los grandes y graves problemas en los que has enjaulado a España.

A Fabra dale algo, hace días que va suelto.

Deseando que pases la cuesta de enero sin mucho apuro y con un gran abrazo me despido si acritud.

Vicente Ibañez i Mas

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...