divendres, 8 de maig de 2015

On jo Visc (XI). Fe de Vida.

El primer día.

La maquinària del INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)  es va engegar, per a estalviar-li a l'estat el pagament de la meua pensió a l'en una altra hora país dels miracles (la marca Espanya), i en l'actualitat el país dels 40 lladres d'Ali Bava. Una cosa ens diferencia, que són 40. 3 (elevat al cub).

L´INSS necessitava saber si estic viu, o podia amortitzar la meua pensió, i aprofitar-la per a despeses de més interès. El sou de Rajoy, o del Montoro, o el de Wert. Fins  i tot, amb tal suma, podria sufragar el deute històric de l´Estat amb la Comunitat Valenciana, eixa qu´el ñoño de Fabra no reclama.

És veritat, fins a final de març tènia termini per a demostrar davant aqueix organisme, que malgrat tot, i els intents d'alguns/es d'enfonsar-me com un pilot antisísmes, estava “vivito y coleando” i amb moltes ganes que ho siga per molts anys.

La carta ix d'Alacant el 2 d'abril, arriba a les meues mans el 25 i abans del 8 de maig, un document original, o fax del Consolat d'Espanya, ha de dir que el funcionari encarregat, prèvia visualització del passaport i el DNI, ha comprovat que el del retrat és el menda, que respira i camina. Desgraciadament la pensió l'hauran de seguir pagant, amb el que el deute històric no es liquidara, ara per ara.

En aquest país, com en tots, per a residir cal tenir un permís. Una VISA. Si no fóra així seria un il·legal i podrien deportar-me al país de la cova d'Ali Bava.

Aprofite l'estada en la capital i dos mesos abans de la seua caducitat renove la meua autorització de residència.

Temps invertit, tres hores de paperasses. 

Tres hores!!!. Però a eixes tres escasses hores cal afegir-li  7 hores d'anada, més 7 de tornada. Amb autobús i donant tombs, perquè les vies de comunicació, escasses i corbades, tripliquen el temps invertit per quilòmetre. Açò sí, la via és de peatge, 5 peatges. I cura amb la vaca que pot creuar sense avisar.

 

L'amic que porte a l'esquena dóna símptomes de voler una dosi per endavant. El viatge amb autobús de 7 hores ha despertat les seues insanes arts, i amenaça amb engarrotar els músculs. Coneixent-ho, és qüestió de donar-li la dosi i descansar perquè es dorma.

Durant molt temps Clara E. Morales, era un nom, unes fotos i algún que  altre xat preguntant quan anava, contestant, prompte serà. Com a molts amics Facebook, mai abans ens havíem vist.


Palau Reial d´Aranjuez (Madrid)
El barri Viles d'Aranjuez és un conjunt tancat, al nord de la ciutat. Les cases són adossades de rajola roja envoltades de jardí. En fa recordar en les meues estades a Aranjuez per les festes de sant Fernando a la fi de maig. Els concerts en els Jardins del Principe, els passejos matutins per la riba del Tajo, pels jardins de l´Illa. Les construccions de rajola roja, el Palau Real o la Caseta del Pagès, el palau de Godoy, l'església de Alpajés. La immensa plaça on la Mariblanca sembla una xiqueta. I en la memòria, el concert d'Aranjuez.

La primera salutació, el primer contacte visual, és satisfactori. Jove, simpàtica i amb un lleuger toc PK. Açò últim perquè ho sé. Uns altres dirien que anava al ritme de la música que segurament escoltava amb uns auriculars camuflats.

Música en la casa, taula posada i salutació de Bowser. Agradable conversa, encara que sempre tinc la sensació que no deixe de parlar i no deixe parlar. Parle, trago aire, em quede l'ultim ….. sense remei.

Li dediquem la vesprada a la part antiga de Bogota. La Candelaria, allí, entre universitats, museus, la casa del Florero, la plaça del Doll de Quevedo …Tot açò, autentic punt nuclear de la ciutat. Primer assentament ordenat per Gonzalo Jiménez de Quesada.


La joventut universitària comença a concentrar-se en la zona. 

Plaça Bolivar de Bogota

Sí. Ja sé, l'exèrcit, falta l'exèrcit. Falta la seu, però allí hi havia exèrcit.

Casa Nariño - Presidencia

Front  al congrés, la Casa Nariño, seu presidencial. Dins del clos una reata de carros (cotxes), i jo bromege: “Santos té berenar”.


Bon berenar és el debat actual. El procés de Pau, o negociació amb la guerrilla de les FARC. Un debat que em recorda al d'ETA a Espanya. Propostes de tot tipus, i partidaris i detractors. Mentre els joves de l'exercit“ cauen en acte de servici”. Fanfàrries i medalles, i mares destrossades.

Tornem. Demà cal matinar.

Transport?. Taxi i col·lectiu. I el Transmilenio.

El Districte Capital no té metre. El Transmilenio, notícia tots els dies per una sèrie de delictes, deficiències i massificació, és el sistema que combina el transport col·lectiu urbà amb una semblança a un Metre en superfície. 

Clara retrata aixi l´experiencia
En el trajecte recorregut, vaig comprovar i vaig patir, allò que venia escoltant en els noticiaris. Destrets, apretons, fregaments. Però en el meu cas, i esta ben retratat en el dibuix de Clara, la meua obsessió era sentir la pressió de la meua cartera i el meu mòbil en les meues butxaques. Quan la perdia, baixava la meua mà, des de la barra de subjecció , estrenyia tots dos embalums, tornava a sentir la pressió i comprovava que no hi havia cap atac ninja que augmentara l'estadística, a la meua costa, de robatori de cartera o mòbil, o els dos alhora.

Els sots, i corbes, produïen l'efecte batedora, o bombo de centrifugat. Literalment em quedava en l'aire, o donava de cabotades a la barra de subjecció. En trepitjar sòl ferm, vaig tenir la sensació de que aquet, seguia amb el mateix moviment sota els meus peus. Durant una estona, la inseguretat en el meu caminar, vista des de lluny, li semblaria a l'observador, la d'una virolla cercada l'equilibri ferm sobre l'eix central.

Fins a la porta de l'hotel. 

- T'acompanye al taxi. 

A dormir, que el segon dia no serà menys agitat.


---------------------------------------------

Donde yo vivo (XI). Fe de Vida.El primer día.

La maquinaria del INSS se puso en marcha, para ahorrarle al estado el pago de mi pensión al en otra hora país de los milagros (la marca España), y en la actualidad el país de los 40 ladrones de Ali Baba. Una cosa nos diferencia, que son 40. 3 (elevado al cubo).

El INSS necesitaba saber si estoy vivo, por podía amortizar mi pensión, o aprovecharla para gastos de más interés.  El sueldo de Rajoy, o el de Montoro, o el de Wert. Hasta incluso, con tal monto, podría sufragar la deuda histórica con la Comunidad Valenciana, que el ñoño de Fabra no reclama.

Es verdad, hasta final de marzo tenia plazo para demostrar ante ese organismo, que a pesar de los pesares, y los intentos de algunos/as de hundirme como un pilote antisísmico, estaba vivito y coleando y con muchas ganas que lo sea por muchos años.

La carta sale de Alicante el 2 de abril, llega a mis manos el 25 y antes del 8 de mayo, un documento original, o fax del Consulado de España, debe decir que el funcionario encargado, previa visualización del pasaporte y el DNI, ha comprobado que el del retrato es el menda, que respira y camina.  Desgraciadamente la pensión la deberán seguir pagando, con lo que la deuda histórica no se liquidara, por ahora.

En este país, como en todos, para residir hay que tener un permiso. Una VISA. Si no fuera así sería un ilegal y podrían deportarme al país de la cueva de Ali Baba.

Aprovecho la estancia en la capital y dos meses antes de su caducidad renuevo mi autorización de residencia.

Tiempo invertido, tres horas de papeleos.

Tres horas!!!.  Pero a esas tres escasas horas hay que añadir 7 horas de ida, más 7 de vuelta. En autobús y  dando tumbos, porque las vías de comunicación, escasas y curvadas, triplican el tiempo invertido por kilómetro. Eso sí, la vía es de peaje, 5 peajes. Y cuidado con la vaca que puede cruzar sin avisar.

Y ahora qué?.  Hace tiempo que deseaba conocer la Fundación Nacional Esperanza contra el Parkinson.  Otra vez la red social Facebook había hecho que conociera la existencia de dicha Fundación.

El amigo que llevo a la espalda da síntomas de querer una dosis por adelantado. El viaje en autobús de 7 horas ha despertado sus insanas artes, y amenaza con agarrotar los músculos.  Conociéndolo, es cuestión de darle la dosis y descansar para que se duerma.
Durante mucho tiempo Clara E. Morales, era un nombre, unas fotos y algún que otro chat preguntando cuando iba, contestando, pronto será. Como tantos amigos Facebook, nunca antes nos habíamos visto.

Palacio Real de Aranjuez (Madrid)
El barrio  Villas de Aranjuez es un conjunto cerrado, al norte de la ciudad. Las casas son adosadas de ladrillo rojo rodeadas de jardín.  Pienso en mis estancias en Aranjuez por las fiestas de san Fernando a finales de mayo. Los conciertos en los Jardines del Principe, los paseos matutinos por la orilla del Tajo, por los jardines de la Isla. Las construcciones  de ladrillo rojo, el Palacio Real o la Casita del Labrador, el palacio de Godoy, la iglesia de Alpajés. La inmensa plaza donde la Mariblanca parece una niña. Y en la memoria, el concierto de Aranjuez.

El primer saludo, el primer contacto visual, es satisfactorio. Joven, simpática y con un ligero toque PK. Esto último porque lo sé. Otros dirían que iba al ritmo de la música que seguramente escuchaba con unos auriculares camuflados.

Música en la casa, mesa puesta y saludo de Bowser.  Agradable conversación, aunque siempre tengo la sensación que no dejo de hablar y no dejo hablar. Hablo, tragro aire, me quedo  el ultimo    ….. sin remedio.

Plaza Bolivar
Le dedicamos la tarde a la parte antigua de Bogota. La Candelaria, allí, entre universidades, museos, la casa del Florero, la plaza del Chorro de Quevedo …Todo ello, autentico punto nuclear de la ciudad. Primer asentamient ordenado por Gonzalo Jiménez de Quesada.

La juventud universitaria empieza a concentrarse en la zona.

Por la calle 11, con ciertas manifestaciones del Pk, llegamos de  repente a la plaza con el nombre de las plazas de casi toda Sudamérica, la plaza Bolivar. La conformación no difiere de las plazas españolas, los poderes la ocupan: la Iglesia, el Ayuntamiento, el palacio de Justicia, y el Congreso.

Sí. Ya sé, el ejército, falta el ejército. Falta la sede, pero allí había ejército.

Casa Nariño - Presidencia
Frente al congreso, la Casa Nariño, sede presidencial. Dentro del vallado una reata de carros (coches), y yo bromeo: “Santos tiene merienda”.

Buena merienda es el debate actual. El proceso de Paz, o negociación con la guerrilla de las FARC. Un debate que me recuerda al de ETA en España. Propuestas de todo tipo, y partidarios y detractores. Mientras los jóvenes del ejercito “caen en acto de servicio”. Fanfarrias y medallas, y madres destrozadas.

Volvemos. Mañana hay que madrugar.

Transporte?. Taxi y colectivo. Y el Transmilenio.

El Distrito Capital no tiene metro. El Transmilenio, noticia todos los días por una serie de delitos, deficiencias y masificación, es el sistema que combina el transporte colectivo urbano con un parecido a un Metro en superficie.

La visión de Clara sobre mi experiencia
En el trayecto recorrido, comprobé y sufrí, aquello que venía escuchando en los noticiarios. Aprietos, estrujones, rozamientos. Pero en mi caso, y está bien retratado en el dibujo de Clara, mi obsesión era sentir la presión de mi cartera y mi móvil en mis bolsillos. Cuando la perdía, bajaba mi mano, desde la barra de sujeción, apretaba ambos bultos, volvía a sentir la presión y comprobaba que no había ningún ataque ninja que aumentara la estadística, a mi costa, de robo de cartera o móvil, o los dos a la vez.

Los baches, y curvas, producían el efecto batidora, o bombo de centrifugado. Literalmente me quedaba en el aire, o daba de cabezazos a la barra de sujeción. Al pisar suelo firme, tuve la sensación de que este, seguía con el mismo movimiento bajo mis pies. Durante un rato, la inseguridad en mi caminar, vista desde lejos, le parecería al observador, la de un trompo buscado el equilibrio firme sobre el eje central.

Hasta la puerta del hotel.

-        Te acompaño al taxi.

A dormir, que el segundo día no será menos agitado.

2 comentaris:

Vicent Ibañez i Mas ha dit...

Jose Ramon Ferrando diu: Vicent, sembla que des d`algun lloc ens volen tocar els innombrables, pero tenim que seguir lluitan i arrossegar el que es puga. veig que fas bona cara i aixo magrada molt. una forta abrassada i amunt nosaltres. tinc ganes de que ens reunirem tots de nou, pero de moment es utopic.

Vicent Ibañez i Mas ha dit...

Jose Ramon Ferrando diu: Vicent, sembla que des d`algun lloc ens volen tocar els innombrables, pero tenim que seguir lluitan i arrossegar el que es puga. veig que fas bona cara i aixo magrada molt. una forta abrassada i amunt nosaltres. tinc ganes de que ens reunirem tots de nou, pero de moment es utopic.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...