dimarts, 2 de febrer de 2016

CAJAMURCIA tancaL´oficina i la pedra freda.
'oficina de la Banc Mare Nostum (BMN) a Benissa tanca.

Avui m'han saludat amb eixa frase. Ni bon dia, ni que tal?.

Em vaig quedar de pedra, com la pedra viva de l'església parroquial veïna a l'oficina bancària.

Aquest matí, en passar pel carrer Bilbao, casualment, i amb el dia clarejant, he observat que anava a eixir del seu aparcament un furgó blanc amb rètols. En arribar a la seua altura, veig que és el donat per CAJAMURCIA a l'Ajuntament de Benissa. És el furgó que tan bon paper està jugant entre la gent gran de Benissa.


La familiaritat perduda
Aquest matí he de fer un tràmit en esta oficina i em trobe amb coneguts, i menys coneguts, clients de l'oficina. La incredulitat és general.

Com pot ser que, amb la clientela que tenen, tanquen?.

- Que si vull alguna cosa hauré d'anar …. A Calp!. A Denia!.
- Açò és increïble!.

La relació i el tracte humà, banc-client, açò s´acabat

Conèixer a cada client, sense arribar al compadreig, la simpatía, el tracte i la negociació, tot açò, no ho dispensa ja ningú a Benissa, 

 
Pagant les bacanals de alguns
Els altres bancs de la localitat han substituït a les persones per uns robots, per l'ull dels quals se'ns donen instruccions. Per la seua oïda li inserim un tros de plàstic anomenat targeta. Pel seu nas, com a drac mític, llança rajos rosats que lligen els nostres deutes. Per la seua doble boca expulsa diners o engoleix diners. La engolidora és més gran. Com no!!!.

Amb el temps la CAM de tota la vida va anar canviant i també Bancaixa i el Banc de València, “Ali-Bava i els 40 lladres”, es van fumar el capital de les prestigioses i potents entitats orgull dels valencians. S'esfumá, juntament amb el botí, el tracte amic i personal. 


Moltes promeses
Ara som xifres de vint dígits que espremen a comissions.

Però avui, el comentari general de la gent de Benissa, cap a eixa decisió dels estrategues economicistes, no era de lloances i flors.

Avui el comentari era: “vaja putada”, amb l´esfoç que li l'han dedicat  Empare i Vicente. Amb la de clients que tenen. Amb el ben que ho fan, Simpatia, atenció, ajuda …..


Lo rat penat ja es catala
Una altra vegada, el treball i el bon fer de, en aquest cas dos treballadors, i l'interès dels clients és atropellat per l'interès estratègic, del guany a costa del que siga, encara que estic segur que aquesta oficina no seria una càrrega, més be, li donaria bons resultats. Vaja vostè a saber quin "cony" va pensar la llumenaia del despatx on la xusma no entra.

Què podem fer?. Res. Solament, expressar la protesta cap a els qui proposen i els qui aproven eixes estratègies.
I participe a qui em llija que, esta és la meua carta de protesta. Carta que una vegada acabada vaig a publicar i fer arribar “a l'atenció del client” de l'entitat Banc Mare Nostrum, S.A.

Monopoli
I aquesta és la meua carta d'agraïment a Amparo Guerrero i Vicente Devesa, per la seua simpatia, la seua ajuda, els seus consells i molt més.

Estic convençut que aquesta vegada: La banca perd, senyors!!!.
 ------------------------------

CAJAMURCIA se va,CAJAMURCIA de Benissa
-  La oficina de la Banco Mare Nostum (BMN) en Benissa cierra. 
 
Hoy me han saludado con esa frase. Ni buenos días, ¿ni que tal?.

Me quedé de piedra, como la piedra viva de la iglesia parroquial vecina a la oficina bancaria.

Esta mañana, al pasar por la calle Bilbao, casualmente, y con el día clareando, he observado que iba a salir de su aparcamiento un furgón blanco con rótulos. Al llegar a su altura, veo que es el donado por CajaMurcia al Ayuntamiento de Benissa.  Es el furgón que tan buen papel está jugando entre la gente mayor de Benissa

BBVA muchas promesas
Esta mañana tengo que hacer un trámite en dicha oficina y me encuentro con conocidos, y menos conocidos, clientes de la oficina. La incredulidad es general. 

-  ¿Cómo puede ser que, con la clientela que tienen, cierre?. 

-       --  Que si quiero algo tendré que ir …. ¡A Calpe!. ¡A Denia!. 

- ¡Esto es increíble!.

La relación y el trato humano, banco-cliente, eso se terminó. 

Pagamos entre todos sus juergas
Conocer a cada cliente, sin llegar al compadreo, la simpatía, el trato y la negociación, todo eso, no lo dispensa ya nadie en Benissa, 

Los otros bancos de la localidad han sustituido a las personas por  unos robots, por cuyo ojo se nos dan instrucciones. Por su oído le insertamos un trozo de plástico al que llamamos tarjeta. Por su nariz, como dragón mítico, lanza rayos rosados que leen nuestras deudas. Por su doble boca expulsa dinero o traga dinero. La tragadera es más grande. ¡¡¡Cómo no!!!. 

La frialdad
Con el tiempo la CAM de toda la vida fue cambiando y también Bancaja y el Banco de Valencia, “Ali-Baba y los 40 ladrones”, se fumaron el capital de las  reputadas y potentes entidades orgullo de los valencianos. Se esfumo, junto con el botín el trato amigo y personal. 

Ahora somos cifras de veinte dígitos que exprimen a comisiones.

Pero hoy, el comentario general de la gente de Benissa, hacia esa decisión de los estrategas economicistas, no era de piropos y flores.

Lo rat penat es catalan
Hoy el comentario era:  “vaya putada”, con lo que se lo han currado Amparo y Vicente. Con la de clientes que tienen. Con lo bien que lo hacen, Simpatía, atención, ayuda …..

Otra vez, el trabajo y el buen hacer de, en este caso dos, trabajadores, y el interés de los clientes es arrollado por el interés estratégico, de ganancia a costa de lo que sea, aunque estoy seguro que esta oficina no seria una carga, más bien, le daría buenos resultados. Vaya usted a saber que carajo pensó la lumbrera/as del despacho donde la plebe no entra.

¿Qué podemos hacer?. Nada. Solo, expresar la protesta hacia quienes proponen y quienes aprueban esas estrategias.


Monopolio
Y participo a quien me lea que, esta es mi carta de protesta. Carta que una vez terminada voy a publicar y hacer llegar “a la atención del cliente” de la entidad Banco Mare Nostrum, S.A.

Y esta es mi carta de agradecimiento a Amparo Guerrero y Vicente Devesa, por su simpatía, su ayuda, sus consejos y mucho más.
 
Estoy convencido que esta vez: ¡¡¡La banca pierde, señores!!!.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...