dissabte, 7 de juliol de 2018

Diagnostic - Diagnostico

Quan en la consulta de l'especialista, on ens va remetre el metge de família, diu la frase:

- Li vaig a remetre a la clínica Belalcazar perquè li facin unes proves.- i davant la meva evident inquietud, contundent, remacha.- No ens avancem.

La incertesa i desassossec que aquestes poques paraules ens causen, no són per un altre motiu que l'experiència d'haver conegut a éssers propers, que un dia van escoltar aquestes dues frases, i que en el nostre cas, uns quaranta dies ens mantindran en suspens.

Amb la petició de la prova, signada per l'especialista, recorrem tots els tortuositats necessaris per aconseguir una bona i propera data. Arribem, per fi, on ens autoritzessin la prova. Aquest tràmit, avui ha costat 30 minuts. En informació l'auxiliar mira i remira, tecleja a l'ordinador, demana la cèdula, mira al meu acompanyant i em mira a mi, i em lliura un tiket

- Senyor Vicente, passe endavant i estigua atent a la pantalla.

En l'espera, l'atenció consumeix tanta energia, tota es necessita per mantenir-se en suspens. La pantalla llança números sense parar, i d'una manera des-ordenada. Cada nombre que surt sembla que és el nostre, i anem mirant, ho mirem, cada vegada ...

A238, lloc 5.
F110, lloc 2.
C003, lloc 1.

Este rato que ens fan mirar o mantenir-nos fixes de la pantalla, és una espècie de tortura.

H210, lloc 7. Per fi a la pantalla apareix el meu número, he mirat tantes vegades que ja no distingeix, la pantalla és un potatge de cigrons. Tan atent estava, que gairebé ni m'assabente que era el meu.

Al lloc 7, després d'un altre mira i remira, d'un, regálem la seua Cedula, ens lliura la validació i ....

- Truque a aquests telèfons per demanar la cita.- jo li contesto que ja sabem d'aquesta beina.
- És a la Clínica Sebastián de Belalcázar? .- preguntem.- Sì.

De telèfons res, anem al lloc i evitem el, si és ... premi 1, si és ... premeu 2, si és ... premi 3, si vol parlar amb un operador premi 9. I mentre l'operador arriba, t'empasses tota la novena de Beethoven.

A la Clínica Belalcazar, l'auxiliar de forma contundent decreta que la cita serà a 30 dies. El resultat el podre recollir en deu dies hàbils després de la prova, ni un més ni un menys.

Done mitja volta, no vull escoltar la preparació que uns dies abans he de fer. 40 dies per a dissipar l'angoixa. Això és el que preocupa, i em va a tenir lligat, o deslligat al meu cap, donant voltes al que serà.

I això, què serà, serà, o no serà, però el nostre cap, avançant-se, ajudada del nostre pensament negatiu, ocuparan durant 40 dies tot al voltant.

Uf !!!!. Vaja voste a saber. Hi ha qui no experimenta aixo?. O si.

Acabo. M`estic marejantde tant que serà, serà ....

-----------------------------------------------
Diagnostico

Cuando en la consulta del especialista, donde nos remitió el médico de familia, oigo la frase:
-          
-     - Le voy a remitir a la clínica Belalcazar para que le hagan unas pruebas.-  y ante mi evidente inquietud, contundente, remacha.-  No nos adelantemos.

La incertidumbre y desasosiego que esas pocas palabras nos causan, no son por otro motivo que la experiencia de haber conocido a seres cercanos, que un día escucharon esas dos frases,  y que en nuestro caso, dúrante diez días nos mantendrán en vilo.

Con la petición de la prueba, firmada por el especialista, recorremos todos los vericuetos necesarios para conseguir una buena y cercana fecha. Llegamos, por fin, donde nos autorizaran la prueba. Ese trámite, hoy ha costado 30 minutos.  En información  la auxiliar mira y remira, teclea en el ordenador, pide la Cedula, mira a  mi acompañante y me mira a mí, y me entrega un número:

-          -  Don Vicente, pase adelante y esté atento a la pantalla.

En la espera, la atención consume tanta energía, toda se necesita para mantenerse en vilo. La pantalla arroja números sin parar, y de una forma des-ordenada. Cado número que sale parece que es el nuestro, y miramos, lo miramos, cada vez …

A238, puesto 5.
F110, puesto 2.
C003, puesto 1.

Ese rato que nos hacen mirar o mantenernos fijos de la pantalla, es una especie de tortura.

H210, puesto 7. Por fin en la pantalla aparece mi número, he mirado tantas  veces que ya no distingo, la pantalla es un potaje de garbanzos.  Tan atento estaba, que casi ni me entero que era el mío.

En el puesto 7, después de otro mira y remira, de un, regáleme su Cedula, nos entrega la validación y ...

-         -    Llame a estos teléfonos para pedir la cita.- yo  le contesto que ya sabemos de esa vaina.
-         -    ¿Es en la Clínica Sebastián de Belalcázar?.-  preguntamos.- Sì.

De teléfonos nada, vamos al sitio y evitamos el, si es … pulse 1, si es … pulse 2, si es … pulse 3, si quiere hablar con un operador pulse 9.  Y mientras el operador llega,  te tragas toda la novena de Beethoven.

En la Clínica Belalcazar,  la auxiliar de forma tajante decreta que la cita será en 30 días. El resultado lo podre recoger en diez días hábiles después de la prueba, ni uno más ni uno menos.

Doy media vuelta, no quiero escuchar la preparación que unos días antes tengo que hacer. 40 días para disipar la zozobra. Eso es lo que preocupa, y me va a tener atado, o desatado en mi cabeza, dando vueltas al que será.

Y eso, el que será, será, o no será, pero nuestra cabeza, adelantándose, ayudada de nuestro pensamiento negativo, ocuparan durante 40 días todo alrededor.

Uf!!!!. Vaya ud a saber.  Hay quien no experimenta esto.  O sí.

Termino. Estoy mareándome de tanto que será, será ….

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...