dissabte, 2 de juny de 2018

ESPANYA


Visc en un país  on l'idioma es diu Espanyol, i té com a cooficials en els seus respectius territoris 65 llengües, entre elles, llengües indígenes, anglès i palenquero.

Visc en un país que té 50.000.000 d'habitants (Espanya té 45.000.000), amb 4 grups ètnics: Mestissos 49.0%, Blancs 37.0%, Afrocolombians 10.6%, Indígenes 3.4%, Gitanos 0,01%.

Visc en un país que té 32 departaments (amb una autonomia similar a Espanya) i un districte capital.

Visc en un país en què mig país és fanàtic del Reial Madrid i l'altre mig, del Barcelona FC.

Visc en un país on la música, el ritme, és innat.

Visc en un país on es parla de voste. Fins i tot un nen a un altre nen.

Visc en un país que elegeix els seus representants, democràticament.

Visc en un país en què la bandera nacional és de tots. Es fan costat amb ella, la flamegen en qualsevol esdeveniment, està en els balcons ....

Els colors de la bandera estan impresos, o formen part dels logotips de les empreses.

Flag of Colombia.svgVisc en un país amb semblants problemes de corrupció que Espanya.

Visc en un país on els seus habitants estan molt al corrent del que passa a Espanya.

Visc en un país on dir sóc "ESPANYOL" desperta curiositat, simpatia i atenció.

Visc en un país on qualsevol nen sap l'himne nacional complet, que es compon d'un cor i onze estrofes en octavetes heptasílabas i que dura 15 minuts, o la versió curta que només inclou el cor i la primera estrofa que dura 2 minuts. Cada matí a les 6 i cada tarda a les 18, s'escolta en totes i cadascuna emissora de ràdio o televisió del país. Que en sentir-lo posa la seva mà al cor mentre ho canta, o fa una salutació militar.

Avui llegeix un Twitter, sobre el ple de la moció de censura a Mariano Rajoy, en què es diu: "Avui he escoltat" Espanya "per sobre de les meves possibilitats". Lògicament era el Congrés dels Diputats. D'Espanya es tractava. I això m'ha fet reflexionar en com senten els colombians seu país, un país esquinçat per la Guerrilla, la coca, la corrupció, i com nosaltres el nostre.

Sóc d'un país on dir el seu nom és sinònim de caspós i que reneges de la teva regió, comunitat o país.

Sóc d'un país on l'himne nacional no té lletra. I no ens posem d'acord.

Flag of Spain.svg
Sóc d'un país on dir soc espanyol o portar la bandera, no s'atreveix ningú.

Sóc d'un país que ha perdut l'orgull de nació acollidora.

Sóc d'un país on els intel·lectuals han callat.

Sóc d'un país on la cultura actual, amb lletres majúscules, no s'atén.

Sóc d'un país que no sé quin país és.

O em sembla a mi.
------------------------------------------
ESPANYA

Vivo en un país cuyo idioma se llama Español, y tiene como cooficiales en sus respectivos territorios 65 lenguas, entre ellas, lenguas indígenas, inglés y palenquero.

Vivo en un país que tiene 50.000.000 de habitantes (España tiene 45.000.000), con 4 grupos étnicos: Mestizos 49.0%, Blancos 37.0%, Afrocolombianos 10.6%, Indígenas 3.4%, Gitanos 0.01%.

Vivo en un país que tiene 32 departamentos (con una autonomía similar a España) y un distrito capital.

Vivo en un país en el que medio país es forofo del Real Madrid y el otro medio,  del  Barcelona FC.

Vivo en un país donde la música, el ritmo, es innato.

Vivo en un país donde se habla de Ud. Incluso un niño a otro niño.

Vivo en un país que elige a sus representantes, democráticamente.

Flag of Colombia.svgVivo en un  país en el que la bandera nacional es de todos. Se arropan con ella, la flamean en cualquier evento, está en los balcones ….

Los colores de la bandera están impresos, o forman parte de los logos de las empresas.

Vivo en un país con parecidos problemas de corrupción que España.

Vivo en un país donde sus habitantes están muy al corriente de lo que sucede en España.

Vivo en un país donde decir soy “ESPAÑOL” despierta curiosidad, simpatía y atención.

Vivo en un país donde cualquier niño sabe  el himno nacional completo, que se compone de un coro y once estrofas en octavillas heptasílabas y que dura 15 minutos, o la versión corta que solo incluye el coro y la primera estrofa que dura 2 minutos. Cada mañana a las 6  y cada tarde a las 18, se escucha en todas y cada emisora de radio o televisión del país. Que al oirlo pone su mano en el corazón mientras lo canta, o hace un saludo militar.

Hoy leo un Twitter, sobre el pleno de la moción de censura a Mariano Rajoy, en el que se dice: “Hoy he escuchado  “España” por encima de mis posibilidades”. Lógicamente era el Congreso de los Diputados. De España se trataba. Y eso me ha hecho reflexionar  en cómo sienten los colombianos su país, un país desgarrado por la Guerrilla, la coca, la corrupción, y como  nosotros el nuestro.

Flag of Spain.svg
Soy de un país donde decir su nombre es sinónimo de casposo y reniegas de tu región, comunidad o país.

Soy de un país donde el himno nacional no tiene letra. Y no nos ponemos de acuerdo.

Soy de un país donde declarase español o llevar la bandera, no se atreve nadie. 

Soy de un país que ha perdido el orgullo de nación acogedora.

Soy de un país donde los intelectuales han callado.

Soy de un país donde la cultura actual, con letras mayúsculas, no se atiende.

Soy de un país que no sé qué país es.

O me parece a mi.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...