dissabte, 29 de juny de 2013

Al - Azraq

És molt pronte, les cinc de la matinada.
El dels ulls blaus, despert des de fa estona, li dóna voltes i més voltes, l'articule compromès per al llibre de festes de Moros i Cristians de 2013, està per fer.

Els arguments per a triar són varis, però per a desenvolupar els mateixos, en aquest moment no està inspirat. Hi ha un bloqueig.

Ensopega amb la figura de Mohammad Abu Abdallah Ben Hudzäil al Sähuir (1208, Vall d'Alcala - 1276, Alcoi), conegut amb l'àlies d'Al Azraq (el dels ulls blaus).
 
I llig sobre ell.

Per un temps Al Azraq i Jaume I coincideixen en la història. Són les seues lluites pel manteniment del poder per part del primer, i la conquesta per part de l'altre, de les terres de l'interior nord de la província d'Alacant, el que els manté com a enemics i amics.
Castell de Calp - L´ Albir - Serra Xelada - Benidorm
Els pactes i acords estan per a trencar-los, açò és sabut. Des de sempre hi ha guanyadors i vençuts, sempre hi ha algú que no té bastant. Els abusos i els atropellaments són consubstancials a l'ésser humà. Per açò, a causa dels continus abusos contra la població musulmana, i l'inconformisme sobre aqueixa situació per part d'Al-Azraq, la qual cosa li portá a encapçalar rebel·lions, i va acabar trobant la mort mentre es trobava assetjant a Alcoi.

Cloink !!!.

Pilar Juan, a eixes hores està en el Facebook. Parlem de mil coses, la vida ens ha posat unes proves de resistència, que si escau donen a conèixer la fortalesa i determinació de la qual és capaç un ésser humà.

- Moros i Cristians?. Vols que escriga jo alguna cosa?.

Ja està. Ja ho tinc. Un article a dues veus.

- Sí. Com has viscut tu aqueixa festa.

L'endemà un missatge:

“Sona la música derrere  mí.

Sona la música derrere mí, una melodia que et convida a ballar les danses prohibides, que et transporta a temps de conquestes on sota el mantell d'eixa música que sonava incansable dia i nit, cada nota semblava cridar als rivals que anàvem acostant-nos, que estàvem ací, aguaitant-los en cada redoblament, cada vegada una mica més a prop … i més …i més.

Els meus companys es miren i somrients m'agafen per l'esquena formant una fila, les seues vestidures són d'un color intens i els seus rostres amagats sota les pintures negres, mostren la ferocitat dels guerrers.

Una mitja lluna daurada brilla en les capes que pengen dels nostres muscles, teles que agranen el sòl, elegantment, deixant un rastre singular al nostre pas, esborrant les nostres marques, eliminant nostres pròpies petjades.

El capità ens enfronta i comença un vaivé subtil amb la seua cimitarra, que enarbora d'un costat a un altre, convidant-nos a seguir-li... “Avance... Avant”, i comença la marxa, portada per les notes dels tambors que provoquen que els peus, solos, ballen la bella dansa al costat de la resta de companys, que al compàs som un, i som centenars.

La desfilada ens porta d'un costat del carrer a l'altre, amb una peculiar marxa angulosa, d'esquerres a dretes, de dretes a esquerres, es diria que estem quiets, no obstant açò avancem suaument, sense pressa, seguint el compàs dels tambors.

Les gents ens miren sorpresos i m'envaeix aqueix sentir del guerrer d'antany, a manera d'un orgull desmesurat, podria passar-me així la resta de la meua vida, doncs no sent cansament algun.

Els meus ulls són capturats per les innocents pupil·les infantils que em miren amb tanta lluentor que enerven el meu esperit i eleven la meua ànima. Amb les seues mirades semblen cridar-me avance guerrer, avance!

Solament sóc un més de tants que any rere any se sent un guerrer moro per uns dies”.
Castell de Forna

El desplegament de forces, mores i cristianes, durant aqueixos dies de festes, recorden el nostre passat morisc. Hem transformat unes lluites pel poder, la vida, el sustent, per uns dies de festa, jolgorio, llum i colorit.

Les armes, l'abús, el fam, la sang i la mort no s'entrelluquen en la commemoració.

La festa de Moros i Cristians és una altra de les proves de resistència de l'ésser humà, que sense oblidar la base de la festa, ha creat un escut que li allunye per uns dies d'injustícies, abusos i penes.

Bones festes !!!

Pilar Juan Martínez
Vicent Ibañez i Mas

(Article publicat al llibre de festes de Moros i Cristians 2013)


AL - AZRAQ Es muy temprano, las cinco de la madrugada.
 
El de los ojos azules, despierto desde hace rato, le da vueltas y más vueltas, el articulo comprometido para el libro de fiestas de Moros y Cristianos de 2013, está por hacer.
Los argumentos para elegir son varios, pero para desarrollar los mismos, en este momento no está inspirado. Hay un bloqueo. 

Tropieza con la figura de Mohammad AbuAbdallah Ben Hudzäil al Sähuir (1208, Vall de Alcala - 1276, Alcoy), conocido con el sobrenombre de Al Azraq (el de los ojos azules). 
Y lee sobre él.

Por un tiempo  Al Azraq y Jaume I  coinciden en la historia.  Son sus luchas por el mantenimiento del  poder  por parte del primero,  y la conquista por parte del otro, de las tierras del interior norte de la provincia de Alicante, el que los mantiene como enemigos y amigos.

Los pactos y acuerdos están para romperlos, eso es sabido. Desde siempre hay ganadores y vencidos, siempre hay alguien que no tiene bastante. Los abusos y los atropellos son consustanciales al ser humano.  Por eso, debido a los continuos abusos contra la población musulmana, y el inconformismo sobre esa situación por parte de Al-Azraq,  lo que le llevo a encabezar rebeliones, y acabó encontrando la muerte mientras se encontraba sitiando en Alcoy.

Cloink !!!.

Pilar Juan, a esas horas está en el Facebook. Hablamos de mil cosas, la vida nos ha puesto unas pruebas de resistencia, que en su caso dan a conocer la fortaleza y determinación de la que es capaz un ser humano.

       - ¿Moros y Cristianos?. ¿Quieres que escriba yo algo?.

       -  Ya está. Ya lo tengo. Un  artículo  a dos voces.


           -  Sí. Como has vivido tú esa fiesta.

Al día siguiente un mensaje:

“Suena la música tras de mí.

Suena la música tras de mí, una melodía que te invita a bailar las danzas prohibidas, que te transporta a tiempos de conquistas donde bajo el manto de esa música que sonaba incansable día y noche,  cada nota parecía gritar  a los rivales que íbamos acercándonos, que estábamos ahí, acechándoles en cada redoble, cada vez un poco más cerca … y más …y más.

Mis compañeros se miran y sonrientes me cogen por la espalda formando una fila, sus ropajes son de un color intenso y sus rostros escondidos bajo las pinturas negras, muestran la ferocidad de los guerreros.

Una media luna dorada brilla en las capas que penden de nuestros hombros,  telas  que barren el suelo,  elegantemente, dejando un rastro singular a nuestro paso, borrando nuestras marcas, eliminando nuestras propias huellas.

El  capitán nos enfrenta y comienza un vaivén sutil con  su cimitarra, que enarbola de un lado a  otro,  invitándonos a seguirle... “Adelante... Adelante”,  y comienza la  marcha,  llevada por las notas de los tambores que provocan que los  pies,  solos,  bailen  la hermosa danza junto al resto de compañeros, que  al compás somos uno, y somos cientos.

El desfile  nos lleva de un lado de la calle al otro, con una peculiar marcha angulosa, de  izquierdas a derechas, de derechas a izquierdas, se diría que estamos quietos, sin embargo avanzamos suavemente, sin  prisa, siguiendo el compás de los tambores.

 Las gentes nos miran asombrados y me invade ese sentir del guerrero de antaño,  a modo de  un orgullo desmedido, podría pasarme así el resto de mi vida,  pues no  siento cansancio alguno.

Mis ojos son capturados por las inocentes pupilas infantiles que me miran con tanto brillo que enervan mi espíritu y elevan mi alma. Con sus miradas parecen gritarme ¡adelante guerrero, adelante!

Solo soy uno más de tantos que año tras año se siente un guerrero moro por unos días”.

El despliegue de fuerzas, moras y cristianas, durante esos días de fiestas, recuerdan nuestro pasado morisco. Hemos transformado unas luchas por el poder, la vida, el sustento, por unos días de fiesta, jolgorio, luz y colorido.

Fuerte de Bernia
Las armas, el abuso, el hambre, la sangre y la muerte no se atisban en la conmemoración.
La fiesta de Moros y Cristianos  es otra de las pruebas de resistencia del ser humano, que sin olvidar la base de la fiesta, ha creado un  escudo que le aleje por unos días de injusticias, abusos y penas.

Felices Fiestas !!!

Pilar Juan Martinez
Vicent Ibañez i Mas

(Articulo publicado en el libro de fiestas de Moros y Cristianos 2013)

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...