diumenge, 20 de maig de 2018

1.500 bolivars.


Avui sortim "demorats".

- Anem de pressa o quan arribem ja serà hora de donar la volta.

Observem a una noia que en compte de mantenir un pas aproximat al nostre, es retarda. Quan em arribat al final del carrer ens tornem i em mirat, no la veiem, s'ha aturat darrere d'un "carro". Esperem un moment,  observem que una altra persona també segueix la trajectòria de la noia. Al moment es deixa veure i segueix el seu camí en la nostra direcció.

- És una "viciosa", mira per les finestres obertes si pot robar alguna cosa.

La presència policial és especialment visible aquest matí. Al passeig, grups de policies a peu o amb moto, conversen. Entre ells hi ha molts "batxillers". Les seues postures poc marcials, gairebé tots distrets amb el "cel·lular", omplen l'ambient de falsa seguretat. A la via central s'està montant una tarima. Diumenge hi ha eleccions presidencials i sembla que hi ha míting d'un candidat aquí al Poblat.

- Qui serà ?.
- Petro. Lleras, Duque ..... un d'ells.

El bus T57A del MIO es retarda.
El panell assenyala 3 minuts. Però ja fa 10 minuts que esperem.

- Ah !. Ja esta aquí. Per fi !!!.

Sembla que no plourà. Ahir a la nit diluvia, no estava clar que avui ens poguéssim reunir com cada dissabte al parc del Limonar. Encapotat, però amb clara tendència a la millora.

- Propera estació: Calipso. Atenció !!!, recordeu, el MIO no és un lloc de prediques, peticions, vendes, demostracions culturals a canvi de diners, o qualsevol acte que fomente la mendicitat i es sancionara d'acord amb la llei. Policia Metropolitana de Cali ". - s'escolta per la megafonia del bus.


Tot d'una, des de la part davantera i al costat del conductor, un jove, a pas lent, i amb la mirada fixa en un punt inconcret comença un discurs que ja ens és conegut:

- Qui em regala un bon dia? !!!.
- Bon dia. - contesten alguns passatgers.

- Ja em perdonaran, sé que estan vostes cansats que en cada moment els molestem amb els nostres discursos. Creguin-me que ho faig per pura necessitat. Em dic Luis Felipe, tinc 27 anys i sóc veneçolà. Creguin-me que sento molt haver de dir-los que el meu únic mitjà per ajudar la meva família és aquest. La meva situació "aquí" no està legalitzada. Aquest és un bitllet legal de 500 bolívars veneçolans. El paper és de primera qualitat, si observen, té la marca d'aigua i la cinta de seguretat, nou totalment. Jo els canvie aquest bitllet per qualquier cantitat vostes vulguin donar-me. Aquest bitllet a Veneçuela avui no val res. Qualsevol peso en moneda o bitllet que vostès em donen valdrà més que aquest. Avui a Veneçuela tenim un 13.000% d'inflació. Amb un sou mínim no ens arriba ni per comprar un quilo d'arròs. Venzuela no té oferta de petroli per al món; va caure a menys de la meitat des que va morir Chávez. La producció de petroli està dominada per la corrupció i la ineficiència.

L'emigració de veneçolans a altres països d'Amèrica Llatina va ser del 900% entre 2015 i 2017. Vostès a Colòmbia han acollit a 800.000 veneçolans. Els veneçolans estem absolutament apàtics; avui la nostra única ocupació és aconseguir els diners per comprar menjar. Ja no recordem cuant temps fa d'allò de "Ta barat, dóna'm dos".

Li dono 2.000 pesos (0,60 euros). Es queda mirant-los, sembla que no ho creu, em dóna els 500 bolívars i em regala un bitllet de 1.000 bolívars. Els meus 2000 pesos són 48.000 bolívars. El negoci li ha produït 46.500 bolívars.
                               
En aquests moments hauran tancat els col·legis electorals a Veneçuela i possiblement se sàpiga qui és el guanyador.
El veuré demà.
Els veneçolans el patiran per sis anys.

-------------------------------------------------

1.500 Bolivares.Hoy salimos “demorados”. 
- Vamos deprisa o cuando lleguemos  ya será hora de dar la vuelta.

Observamos a una chica que en vez de mantener un paso aproximado al nuestro, se retrasa. Cuando llegamos al final de la calle nos volvemos y miramos, no la vemos, se ha parado detrás de un “carro”. Esperamos un momento, observamos que otra persona también sigue la trayectoria de la chica. Al momento se deja ver y sigue su camino en nuestra dirección.

-     Es una “viciosa”, mira por las ventanas abiertas si puede robar algo.

La presencia policial es especialmente visible esta mañana. En el paseo, grupos de policías a pie o en moto, conversan. Entre ellos hay muchos “bachilleres”. Sus posturas poco marciales, casi todos distraídos con el “celular”, llenan el ambiente de falsa seguridad. En la vía central se está montando una tarima. El domingo hay elecciones presidenciales y parece que hay mitin de un candidato aquí en el Poblado.

-     -  ¿Quién será?.
-    -  Petro. Lleras, Duque ......

El bus T57A del MIO se retrasa.
El panel señala 3 min. Pero ya hace 10 min que esperamos.

-     -   Ah!. Ya esta ahí. Por fin!!!.

Parece que no va a llover. Anoche diluvio, no estaba claro que hoy pudiéramos reunirnos como cada sábado en el parque del Limonar. Encapotado, pero con clara tendencia a la mejoría.

-   -    Próxima estación: Calipso.  Atención !!!, recuerde, el MIO no es un lugar de predicas, peticiones, ventas, demostraciones culturales a cambio de dinero, o cualquier acto que fomente la mendicidad y se sancionara con arreglo a la ley. Policía Metropolitana de Cali”. – se escucha por la megafonía del bus.

De repente, desde la parte delantera y al lado del conductor, un joven, a paso lento, y con la mirada fija en un punto inconcreto comienza un discurso que ya nos es conocido:

-    -   ¿Quién me regala un buenos días?!!!.
-     -  Buenos días. – contestan algunos pasajeros.

-  Me van a perdonar, sé que están uds. cansados de que en cada momento les molestemos con nuestros discursos. Créanme que lo hago por pura necesidad. Me llamo Luis Felipe, tengo 27 años y soy venezolano. Créanme que siento mucho tener que decirles que mi único medio para ayudar a mi familia es este. Mi situación “acá” no está legalizada. Este es un billete legal de 500 bolívares venezolanos. El papel es de primera calidad, si observan, tiene la marca de agua y la cinta de seguridad, nuevo totalmente. Yo les cambio este billete por lo que uds quieran darme. Este billete en Venezuela hoy no vale nada. Cualquier peso en moneda o billete que uds me den valdrá más que este. Hoy en Venezuela tenemos un 13.000% de inflación. Con un sueldo mínimo no nos llega ni para comprar un kilo de arroz. Venzuela no tiene oferta de petróleo para el mundo; cayó a menos de la mitad desde que murió Chávez. La producción de petróleo está dominada por la corrupción y la ineficiencia. La emigración de venezolanos a otros países de América Latina fue del 900% entre 2015 y 2017. Uds en Colombia han acogido a 800.000 venezolanos. Los venezolanos estamos absolutamente apáticos; hoy nuestra única ocupación es conseguir el dinero para comprar comida. Ya no recordamos cuanto tiempo hace de aquello de "Ta barato, dame dos".                                                                    
 Le doy 2.000 pesos (0,60 euros).  Se queda mirándolos, parece que no lo cree,  me da los 500 bolívares y me regala un billete de 1.000 bolívares. Mis 2000 pesos son 48.000 bolívares. El negocio le ha producido 46.500 bolivares.
                                  

A estas horas habrán cerrado los colegios electorales en Venezuela y posiblemente se sepa quién es el ganador.

Lo veré mañana.

Los venezolanos lo sufrirán por seis años.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...