dijous, 29 de novembre de 2012

Cant V .- Odiseu arriba a Esqueria dels Feacios.


Ítaca
El matí esta fresc, no en va estem al novembre i ja les pluges, les desitjades en altres temps pluges-gota freda, han refrescat la terra i per açò, l'olor i la frescor és el típic de la tardor.

Comence el viatge amb una primera destinació clara i dues o tres per definir. És la primera vegada que no programe, preveig i tinc clara la ruta i la durada.Valencia - Pista de Silla
Encara que a l'eixida del meu habitatge el cel esta net, capritxosament, s'ha format, a uns quilòmetres abans de la ciutat de València, una boira molt espessa i que produeix una ralentització en la circulació. Sembla que pel Dissenyador de Producció, i per a començar aquesta Odissea, s'haguera preparat l'entrada del viatge, eixint d'un gran núvol.

La Lluna de la primera nit


La ciutat, coneguda i vista en múltiples viatges, en el moment de creuar pel camí que em condueix a la destinació coneguda, esta quasi deserta. És dissabte i matí. Els guerrers descansen, uns, del seu treball setmanal i altres, dormiten la seua inactivitat a causa de la crisi de l'euro.

València, tallada per l'antic llit del riu Turia (també Guadalaviar o el Tirio de l'època romana), ara pulmó verd, solar de descans del complex faraònic de la Ciutat de les Arts i les Ciències, cementeri de milions d'euros de Bancaixa i de la CAM, és la ciutat de Jaume I.

Monastir de Santa María del Puig
Seguint el camí la gran edificació del Monestir de Santa María del Puig, marca com una fita el punt des del qual va eixir el rei Jaime I d'Aragó, el Conqueridor, per a prendre possessió de Balensiya en 1238.

En la històrica ciutat de Sagunt la nau es deté, i Bessó (Tomás en arameo) ofereix al errante Ulisses descans i reposar forces. No hi ha bessó de Tomas, ell és únic. Dos Pilars ens acompanyen, les dos Pilars de Tomas.

La província de Castelló de la Plana, la menys poblada de la Comunitat Valenciana, esguita la costa amb ciutats emmurallades i els seus castells, d'ací el seu nom. Com els antics "reyezuelos", un controla el territori, impune fins avui a les denúncies i visibles excessos. La justícia si escau és lenta i relliscosa, i davant els diversos casos oberts fugen o ensopeguen les autoritats públiques que es troben investides de la potestat jurisdiccional per a aplicar la llei i les normes, els jutjes.

Del avi Lluis
El lloc de trobada, Vinaros, ofereix al errante viatger i als seus amfitrions, reposar forces amb els productes collits en l'immens bancal blau de l'a el-Baḥr al-Mutawāsiṭ (àrab) o el Mar Medi Terraneum (llatí).

De camí a la Iltiŕta (Lleida) íbera de Indibil i Mandonio, com si de llocs d'un mercat àrab es tractara, hi ha diverses parades per a proveir-se dels productes autòctons: taronges en Vinaros, mel i embotits al Perelló, “pastissets” de cabell d'àngel de Rasquera.


La foscor priva a la vista de la seua funció. El camí voreja la cicatriu que el riu  Hiber (Ebre) provoca en la península i que li dóna el seu nom i el dels seus habitants. El camí, en alguns trams segueix  el en altre temps  transitat “Cami de Sirga”.

Ens perdem l'admirar la ubicació estratègica del castell de Miravet.

Travessem l'escenari del gran i vergonyós escorxador de la guerra civil, que va ser la batalla de l'Ebre (del 26 de juliol al 16 de novembre de 1938), sent la suma dels resultats de la partida jugada pels dos bàndols la de: 16.500 morts, 64.000 ferits, 24.563 presoners i 150 avions derrocats.

I de sobte sembla que estem dins d'una sèrie de dibuixos animats moderna. Sembla que de sobte pel pas de zebra creuara Homer Simpson, perseguint a Bart. La Springfield catalana és Ascó, que apareix esplèndidament il·luminat, gratis, suposem, a l'energia despresa pel reactor de la Central Nuclear, i que el riu Ebre submís refresca al seu pas. La gran ximenera, com a gegant panzut  i amb corona de brillants, s'intueix en la foscor pel vapor d'aigua desprès per la refrigeració.


Camps Elisis - Lleida
Per la carretera fosca, l'automòbil alemany és guiat per un targarí  expert  i  seguit per la seua ilerdense esposa, dos grands amics el quals fan que l'arribada, per fi, siga agraïda pel errant.

I com Odiseu amb l'ajuda de la nereida  Ino, qui li va donar una manta amb la qual s'ha tapat el pit, ha nadat fins a l´illa dels Feacios. (Lleida).
Canto V .- Odiseo llega a Esqueria de los Feacios.

Amanecer en Javea/Xabia
La mañana esta fresca, no en vano estamos en noviembre y ya las lluvias, las deseadas en otrora  lluvias-gota fría, han refrescado la tierra y por eso, el olor y el frescor es  el típico del otoño.

Empiezo el viaje con un primer destino claro y dos o tres por definir. Es la primera vez que no programo, preveo y tengo clara la ruta y la duración.
Niebla en Valencia
Aunque a la salida de mi vivienda el cielo esta despejado, caprichosamente, se ha formado, a unos kilómetros antes de la ciudad de Valencia, una niebla muy espesa y que produce una ralentización en la circulación. Parece que por el Diseñador de Producción, y para empezar esta Odisea, se hubiera preparado la entrada del viaje, saliendo de una gran nube.
 
La ciudad, conocida y vista en múltiples viajes, en el momento de cruzar  por el camino que me conduce al destino conocido, esta casi desierta. Es sábado y temprano. Los guerreros descansan,  unos de su trabajo semanal y otros dormitan su inactividad debido a la crisis del euro.
Valencia,  cortada por el antiguo cauce del rio Turia (también Guadalaviar o el Tirio de la época romana), ahora pulmón verde, solar de descanso del complejo faraónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias,  cementerio de millones de euros, de Bancaja y de la CAM, es  la ciudad de Jaume I.
Monasterio de Santa Maria del Puig
Siguiendo el camino la mole del Monasterio de Santa María del Puig, marca como un mojón, el punto desde el que salió el  rey  Jaime I de Aragón, el Conquistador, para tomar posesión de Balensiya en 1238.
En la histórica ciudad de Sagunto la nave se detiene,  y Gemelo (Tomás en arameo)  ofrece al errante Ulises descanso y reponer fuerzas. No hay gemelo de Tomas, él es único.  Dos Pilares nos acompañan, las dos Pilares de Tomas.
La provincia de Castellón de la Plana, la menos poblada de la Comunidad Valenciana, salpica la costa con ciudades amuralladas y sus castillos, de ahí su nombre. Como los antiguos reyezuelos, uno controla el territorio, impune hasta hoy  a  las denuncias y visibles desmanes. La justicia en su caso es lenta y resbaladiza, y ante los diversos casos abiertos huyen o tropiezan las autoridades públicas que se encuentran investidas de la potestad jurisdiccional para aplicar la ley y las normas, los jueces.
El lugar de encuentro, Vinaros, donde se ofrece al errante viajero y a sus anfitriones, reponer fuerzas con  los productos cosechados en el inmenso bancal azul del  al-Baḥr al-Mutawāsiṭ (árabe) o  el Mar Medi Terraneum (latino).
Embutidos en El Perelló
De camino a la Iltiŕta (Lleida) íbera de Indibil y Mandonio, como si de puestos de un mercadillo árabe se tratara, hay diversas paradas  para proveerse de los productos autóctonos, naranjas en Vinaros, miel y embutidos  en el  Perelló, “pastissets” de cabello de ángel de Rasquera.
La oscuridad priva a la vista de su función. El camino bordea  la cicatriz que el rio Hiber (Ebro) provoca en la península y que le da su nombre y el de sus habitantes. El camino, en algunos tramos sigue el otrora transitado “Cami de Sirga”.
Nos perdemos el admirar la ubicación estratégica del castillo de Miravet.
Central nuclear de Asco
Atravesamos el escenario del gran y vergonzoso matadero de la guerra civil que fue la batalla del Ebro (del 26 de julio al  de noviembre de 1938),  siendo la suma de los resultados de la partida jugada por los dos bandos la de: 16.500 muertos, 64.000 heridos, 24.563 prisioneros y 150 aviones derribados.
Y de pronto parece que estamos dentro de una serie de dibujos animados moderna. Parece que de pronto por el paso de cebra  cruzara Homer Simpson, persiguiendo a Bart. La Springfield catalana es Ascó, que aparece espléndidamente iluminado, gratis, suponemos, a la energía desprendida por el reactor de la Central Nuclear, y que el rio Ebro sumiso refresca a su paso. La gran chimenea, como gigante panzudo y con corona de brillantes, se intuye en la oscuridad por el vapor de agua desprendido en la refrigeración.
La Seu Vella (Lleida)
Por la carretera oscura, el automóvil alemán es guiado por un targarin experto, i seguido por su ilerdense esposa, dos grandes amigos que hacen que la llegada, por fin, sea agradecida por el errante.
Y como Odiseo con la ayuda de la nereida Ino, quien le dio una manta con la que se ha tapado el pecho, ha nadado hasta la isla de los feacios. (Lleida).


El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...