Sunday, 4 September 2011

CARPE DIEMLlegir amb musica.

Al llegir l'entrada que Fer Lopez té en el seu nou Blog  "Sense Pressa però Sense Pausa", canvie d'opinió i em decidisc per esta Columna, que de segur a mes d'un li pareixerà críptica o incomprensible rotllo Macabeu.

Hi ha alguns moments crítics i transcendentals en la vida. Això que a vegades passen sense donar-nos compte i altres que passen, i passen junt amb una factura que ens obliga a pagar  durant la resta de les nostres vides.

Un moment critic és, per exemple, quan a una persona jove, plena de vida, se li diagnostica una malaltia,  siga incurable o invalidant, de morir demà o d'ací a vint anys. Una altra és quan una persona que ha dedicat mes de 35 anys a la mateixa professió i amb tota la passió, ha d'assumir que això s'acabe, i per distintes circumstàncies, la seua vida laboral ha
tancat un cicle.

Qui estos canvis no assumix amb naturalitat, havent realitzat un despege gradual, té tots els bitllets de la depressió. Si un se sent jove en el seu interior no ha de creure que envellix perquè complix anys i la societat ja no ho necessita.

Molt al contrari ha d'aprofitar l'oportunitat que els brinda la societat laboral per a ara que encara estan amb forces tant físiques com mentals poder fer tot allò que per falta de temps no han pogut fer al llarg de la seua vida. Cal elaborar eixe nou canvi en la vida i tractar de disfrutar-ho en compte de triar l'opció de deprimir-se i amargar-se.
La principal malaltia dels jubilats és la depressió, la qual, sis de cada deu metges van atribuir a l'ociositat i a la incapacitat per a utilitzar el temps lliure, dos de cada deu la van atribuir a dificultats financeres i, també dos de cada deu la relacionen amb problemes domèstics.

Hui, a les portes dels meus 54 anys, afronte un repte, el gir de la meua vida, cap a altres formes d'expressar la meua potencialitats. I viure el dia, el moment. Fer allò, per al que mai vaig tindre suficient temps, ara que tinc tot el temps del món.

Supose,  que sí, que com tots, els primer dies pensarem que es van oblidant de nosaltres "els imprescindibles".

Assumir l'adéu a una part important de la nostra vida, és un esforç mental que cal fer, però ja. Tindre un pla per a mantindre este cos, accelerat o lent, amb el to de tensió que fins ara, però tensió plaent.

Tindre la il·lusió i l'atreviment de llançar-se a nous reptes, a realitzar vells sons, conviure i aprendre a conviure. La vida ens ha fet individualistes, cosa que cal canviar.
Els canvis transcendentals de la vida, han de ser per a cada un de nosaltres un al·licient per a no deixar de creure que tot té una solució feliç.

Per això "Aprofita el dia i no confies en el demà", "Viu cada moment com si fóra l'ultim".

Jo vaig a fer-ho.  I Tú?


CARPE DIEM 

Leer con musica.


http://www.youtube.com/watch?v=TxS-lCEy30w&feature=related

Al leer la entrada que Fer Lopez tiene en su nuevo Blog  "Sin Prisa pero Sin Pausa", cambio de opinión y me decido por esta Columna, que seguro a más de uno le parecerá críptica o incomprensible rollo Macabeo.

 Hay algunos momentos críticos y trascendentales en la vida. Esos que a veces pasan sin darnos cuenta y otros que pasan, y pasan junto a una factura que nos obliga a pagar  durante el resto de nuestras vidas.

Un momento crítico es, por ejemplo, cuando a una persona joven, llena de vida, se le diagnostica una enfermedad,  sea incurable o invalidante, de morir mañana o de aquí a veinte años. Otra es cuando una persona que ha dedicado mas de 35 años a la misma profesión y con toda la pasión, debe asumir que eso se acabe, y por distintas circunstancias, su vida laboral ha cerrado un ciclo.

Quien no asume estos cambios con naturalidad, habiendo realizado un despege gradual, tiene todos los billetes de la depresión. Si uno se siente joven en su interior, no debe creer que envejece porque cumple años y la sociedad ya no lo necesita. Muy al contrario, debe aprovecharla oportunidad que le brinda la sociedad laboral para ahora que aún están con fuerzas, tanto físicas como mentales, poder hacer todo lo que por falta de tiempo no han podido hacer a lo largo de su vida. Hay que asumir ese nuevo cambio en la vida y tratar de disfrutarlo en lugar de elegir la opción de deprimirse y amargarse.

La principal enfermedad de los jubilados es la depresión, la cual, seis de cada diez médicos atribuyeran a la ociosidad y a la incapacidad para utilizar el tiempo libre, dos de cada diez la atribuyeran a dificultades financieras y, también dos de cada diez la relacionan con problemas domésticos.

Hoy, en las puertas de mis 54 años, afronto un reto, un giro en mi vida, y será hacia otras formas de expresar mi potencialidades. Y vivir el día, el momento. Hacer aquello, para lo que nunca tuve suficiente tiempo, ahora que tengo todo el tiempo del mundo.

Supongo,  que sí, que como todos, los primer días pensaremos que se van olvidando de nosotros, de  "los imprescindibles".

Asumir el adiós a una parte importando de nuestra vida, es un esfuerzo mental que hay que hacer, pero ya. Tener un plan para mantener este cuerpo, acelerado o lento, con el tono de tensión que hasta ahora, pero tensión placentera.
Tener la ilusión y el atrevimiento de lanzarse a nuevos retos, a realizar viejos sueños, convivir y aprender a convivir. La vida nos ha hecho individualistas, cosa que hay que cambiar.
Los cambios trascendentales de la vida, deben ser para cada uno de nosotros un aliciente para no dejar de creer que todo tiene una solución feliz.

Por eso CARPE DIEM, "Aprovecha el día y no confíes en el mañana", "Vivo cada momento como si fuera el último".

Yo voy a hacerlo.  Y Tú?

No comments:

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...